The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 20. 05. 2023 10:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Nečakané spojenie (kostlivec v skrini a komerčné známky) - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaTeritoriálna filatelia


» » Revolučné pretlače, alebo otváranie pandorinej skrinky (ohlas) - Ivan TvrdýSlovenská známka


» » Ohlas na článok Nehmotnné sokoliarstvo - Redakcia

» » Čo v katalógu nenájdeme - Miroslav Bachratý

» » Kupóny a spojky - od reality do extrému - Zdeněk BaligaČeskoslovenská známka


» » Hradčany 500 halierov hnedá - Identifikácia známok s I. typom špirály pochádzajúcich z TD 2 - Jozef Džubák

» » Nedocenené vzácnosti - Pavol LazarZnalecká činnosť


» » Pozor, padělky razítek! Kolková známka 1888 a půlená zn. 10 KR 1883 - Jan Pelikán

» » Buďme sami sebe, aspoň čiastočne, znalcami - Bohumil SynekOstatné odborné články


» » Výrazné osobnosti slovenskej aerofilatelie od Viktora Weinerta po Andreja Tekeľa - Radomil KvětonVýstavy


» » BRATISLAVAFILA 2023 - Vojtech Jankovič

» » RUDA SLASKA 2023 - Vojtech Jankovič

» » Pozvánka na výstavu NITRAFILA 2023 a slávnostné vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku - Milan Šajgalík

» » Pozvánka na výstavu MLADÉ BRNO 2023 - Milan ŠajgalíkAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal ZikaRecenzie


» » Monografia slovenských známok 1939 - 1945 je skvelá - Bohumil Synek

» » Prečítali sme za vás - Michal ZikaEmisné plány


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

» » Slovenské poštové známky 2023 - I. štvrťrokŽivot v kluboch


» » Všetci ste vítaní! História a súčasnosť bratislavských búrz - Vladimír Sládek

» » Inaugurácia príležitostnej pečiatky Max Stern - Michal Zika

» » 79 rokov KF Partizánske - Klub filatelistov v Partizánskom - Michal Zika

» » A predsa sa uskutočnilo! - Milan Šajgalík - Michal ZikaSpoločenská kronika


» » MVDr. Milan Šajgalík 75-ročný - Ľubomír FlochInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists