New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

09. 02. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 20. 05. 2023 10:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Nečakané spojenie (kostlivec v skrini a komerčné známky) - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaTeritoriálna filatelia


» » Revolučné pretlače, alebo otváranie pandorinej skrinky (ohlas) - Ivan TvrdýSlovenská známka


» » Ohlas na článok Nehmotnné sokoliarstvo - Redakcia

» » Čo v katalógu nenájdeme - Miroslav Bachratý

» » Kupóny a spojky - od reality do extrému - Zdeněk BaligaČeskoslovenská známka


» » Hradčany 500 halierov hnedá - Identifikácia známok s I. typom špirály pochádzajúcich z TD 2 - Jozef Džubák

» » Nedocenené vzácnosti - Pavol LazarZnalecká činnosť


» » Pozor, padělky razítek! Kolková známka 1888 a půlená zn. 10 KR 1883 - Jan Pelikán

» » Buďme sami sebe, aspoň čiastočne, znalcami - Bohumil SynekOstatné odborné články


» » Výrazné osobnosti slovenskej aerofilatelie od Viktora Weinerta po Andreja Tekeľa - Radomil KvětonVýstavy


» » BRATISLAVAFILA 2023 - Vojtech Jankovič

» » RUDA SLASKA 2023 - Vojtech Jankovič

» » Pozvánka na výstavu NITRAFILA 2023 a slávnostné vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku - Milan Šajgalík

» » Pozvánka na výstavu MLADÉ BRNO 2023 - Milan ŠajgalíkAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal ZikaRecenzie


» » Monografia slovenských známok 1939 - 1945 je skvelá - Bohumil Synek

» » Prečítali sme za vás - Michal ZikaEmisné plány


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

» » Slovenské poštové známky 2023 - I. štvrťrokŽivot v kluboch


» » Všetci ste vítaní! História a súčasnosť bratislavských búrz - Vladimír Sládek

» » Inaugurácia príležitostnej pečiatky Max Stern - Michal Zika

» » 79 rokov KF Partizánske - Klub filatelistov v Partizánskom - Michal Zika

» » A predsa sa uskutočnilo! - Milan Šajgalík - Michal ZikaSpoločenská kronika


» » MVDr. Milan Šajgalík 75-ročný - Ľubomír FlochInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists