New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

19. 09. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/4
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 21. 12. 2022 12:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Na záver roka - Pavol Lazar - predseda ZSFZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSFTeritoriálna filatelia


» » Nový objev celistvosti s legendárním chybotiskem 3 Kr emise 1867 - Jan Pelikán

» » Revolučné lokálne pretlače: Krásnohorské podhradie - Michal ZikaPoštová história


» » Ako to bolo s poštou v Badíne? - František Divok

» » Neznáma pečiatka Slovenskej Lupče- František DivokSlovenská známka


» » Nehmotnné sokoliarstvo - Miroslav Gerec

» » Aké hlinkove spojky patria do kategórie S 23 C? - Z ohlasov na článokČeskoslovenská známka


» » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (3. časť) - Jozef Džubák

» » Letecké známky z. I. ČSR do Veľkej Británie v rokoch 1920-39 (2. časť) - Radomil KvětonOstatné odborné články


» » Ešte raz k medzinárodným odpoveďkám - Ján DobrovolskýVýstavy


» » LIBEREC 2022 - Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie - Vojtech JankovičNáučné a inštruktážne články


» » Čo a ako zbierať? - Michal ZikaAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal ZikaZberateľské odbory v spojení s filateliou


» » Filatelia a notafília - Miroslav BachratýEmisné plány


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

» » Slovenské poštové známky 2022 - IV. štvrťrokSpoločenská kronika


» » Laureát Ceny ZSF za rok 2021 - Jozef Korený, čestný predseda KF 52-19 Trenčín

» » Za JUDr. Jozefom Sobihardom (1940 - 2022) - Miroslav Bachratý

» » Za Ing. VaškebomInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists