Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

06. 09. 2020

Specialized articles

Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End
26. 02. 2012

Get started with ... a thematic exhibit

Článok určený nielen začínajúcim zberateľom a vystavovateľom prináša námety akým spôsobom začať zbierať určitú tematickú oblasť a ako zapracovať svoje znalosti.

Pavlína Ondrejková
12. 01. 2012

Albin Brunovský: Painting work (the review)

Krátka recenzia knihy venovanej maliarskemu dielu Albína Brunovského, ktorý sa významnou mierou podieľal aj na československej a slovenskej známkovej tvorbe.

ing. Peter Malík
28. 11. 2011

10 meetings (of the ring of young philatelists)

Methodological tool for the leaders of the rings of young philatelists suitable for all those who have decided to dedicate their activity to children as well as to novice philatelists.

Jaromír Jeřábek (pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)
Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists