Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

The issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

13. 06. 2022

Specialized articles

Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End
22. 01. 2009

Post Partner - New service of the Slovak Post

Nová služba Slovenskej pošty, a. s. Pošta Partner pre verejnosť - základné informácie a zaujímavé poštové doklady.

Vojtech Jankovič (na základe podkladov Ing. Boženy Repkovej, Slovenská pošta, a. s.)
18. 12. 2008

Euro in postal service

Informácie o prechode na euro, jeho dopadoch na vydávanie poštových známok a o zmenách v poštových službách.

Vojtech Jankovič (s použitím materiálov Slovenská pošta/POFIS)
14. 12. 2008

Day of Postage Stamp at School

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Mgr. Ján Mička
25. 04. 2008

Excursion in the Postal Museum

Exkurzia študentov Masarykovej univerzity z Brna v Poštovom múzeu.

Anna Strmeňová (Poštové múzeum Banská Bystrica)
Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists