New issue of the journal FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

New issue of the journal the European Philatelic Federation FEPA NEWS

07. 07. 2020

Specialized articles

Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End
22. 01. 2009

Post Partner - New service of the Slovak Post

Nová služba Slovenskej pošty, a. s. Pošta Partner pre verejnosť - základné informácie a zaujímavé poštové doklady.

Vojtech Jankovič (na základe podkladov Ing. Boženy Repkovej, Slovenská pošta, a. s.)
18. 12. 2008

Euro in postal service

Informácie o prechode na euro, jeho dopadoch na vydávanie poštových známok a o zmenách v poštových službách.

Vojtech Jankovič (s použitím materiálov Slovenská pošta/POFIS)
14. 12. 2008

Day of Postage Stamp at School

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Mgr. Ján Mička
Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists