Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Pictorial Postcards:
Little school of deltiology (3): Postcards in chronological order - the golden age of postcards I.

Little school of deltiology (3): Postcards in chronological order - the golden age of postcards I.
Author: Alexander Urminský
Published: 21. 05. 2012 10:34

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

3rd continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Postcards in chronological order - the golden age of postcards I.


3. Pohľadnice v časovom slede


3.1 Zlatá éra pohľadníc (1896 – 1915) alebo pohľadnice ako najrozšírenejšie komunikačné médium na prelome 19. a 20. storočia.

Niekedy sa roky uvádzajú aj inak, napr. 1890 – 1914, a táto doba má rôzne ďalšie prívlastky, napríklad pohľadnico-mánia, či veľká doba pohľadníc. Z pohľadu producentov pohľadníc to však bol určite aj „klondajk“. Druhá časť názvu tejto kapitoly možno znie príliš súčasne. O komunikačných technológiách sa píše hlavne v predchádzajúcich desaťročiach, keď sa stali symbolom a hnacím motorom modernej spoločnosti a stredoškolské i vysokoškolské štúdium bez informatiky, ktorej súčasťou sú komunikačné médiá, je nemysliteľné. Ak však použijeme dnešnú optiku na obdobie po vzniku a masovom rozšírení pohľadníc, musíme pripustiť, že poštové lístky a pohľadnice boli v uvedenom období veľmi významným, určite najrozšírenejším komunikačným prostriedkom – médiom. Používali sa v obchodnej a firemnej korešpondencii, v reklame, sprostredkúvali informácie o všetkom, čo sa v krajine i vo svete dialo. Dominantné boli v medziľudskej komunikácii osôb, rodín, ale aj inštitúcií. Pohľadnica bola zároveň aj najlacnejším komunikačným prostriedkom v dôsledku zníženia porta uvoľnením listového tajomstva, teda korešpondenciou bez obálok. Na lístkoch boli tlačené ponuky, cenníky, faktúry a vlastne všetko, čo bolo potrebné pre rozvíjajúcu sa priemyselnú výrobu v Európe a  v Severnej Amerike. Rozvoj výroby podmienil rozvoj dopravy a k tomu bola treba lacná a rýchla komunikácia. (Telegraf a telefón boli v štádiu vývinu, siete boli skromné a používanie drahé.)


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Firemná pohľadnica s natlačenou ponukou cibuľových kvetov. Frankovaná ako „tlačivo“, známka s perfinom.


Rozvoj železničnej dopravy sa prejavil v rozmachu osobnej dopravy. Kým dovtedy ľudia cestovali na vozoch, páni na kočoch, na dlhšie cesty v dostavníkoch, železnica bola rýchlejšia a lacnejšia. Aj obyčajní ľudia odkladali vandrovné palice a cestovali vlakom. Predtým sa pltník zo Serede či z Komárna vrátil pešo na Liptov o týždeň až 10 dní, vlakom ani nie za deň! Cestovalo oveľa viac ľudí a oveľa častejšie. Poznávali nové mestá, kraje i krajiny. Vysťahovalci zo Slovenska aj iné kontinenty. Módou pre majetnejších bolo „sťahovanie sa na letný byt“ (dnešné chalupárčenie), ktoré bolo predobrazom budúcich dovoleniek u zamestnancov a neskôr aj rekreácií. Intenzívne sa rozvíjali kúpeľné mestá, horské a podhorské rekreačné oblasti, prímorské sídla s plážami.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Pohľadnica Banskej Štiavnice, DA, nepoužitá, edit. Ernest Žigmund.


Dokladom takéhoto putovania a spoznávania ako spoločenskej prestíže, bolo zasielanie „kariet“ z ciest. Slovami sa všetko vyjadriť nedalo a písať podrobné listy vyžadovalo veľa času. Doba sa zrýchľovala tak ako doprava a rástla ekonomika. Ľudia si začali uvedomovať hodnotu času a mnohí začali prežívať stresy z jeho nedostatku. Preto bola pohľadnica veľmi prijateľným a obľúbeným prostriedkom, aby svojim známym, príbuzným, obchodným partnerom či kolegom, podali informáciu – krátku textovú a obrazovú správu o tom, kde sa nachádzajú a ako to tam vyzerá. Obraz povedal určite viac ako obsiahly list. Veď kto nebol predtým v stoličnom meste, v Prešporku či v Pešti, Viedni alebo v Tatrách, nemal často ani tušenie, ako to tam vyzerá.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Plnofarebná litografia Kronstadtu, odoslaná v r. 1898 do Miklosfalvy., edit. Vilhelm Hiemesh, Kronstadt.


Miestopisné, možno ich nazvať aj zemepisné či geografické pohľadnice boli v tomto smere najužitočnejšie. Pred rokom 1900 boli tlačené prevažne litograficky, kameňotlačou. Tieto patria medzi najkrajšie a najkultivovanejšie výtvory v odbore pohľadníc a patria k ozdobám zbierok. O ich tlači ako aj o ostatných tlačových technikách sa dozvieme viac v inej časti.

V čase litografií vrcholilo obdobie secesie, ktorá obsiahla všetky formy umeleckej tvorby, a teda neobišla ani pohľadnice. Najčastejším prejavom secesie sú rastlinné motívy dekorujúce obrazy budov alebo ulíc a text Pozdrav z ...., vpísaný do vlajúcej stuhy. Pri väčšom súbore litografií z jedného mesta zistíte, že obraz litografií bol zostavený z viacerých samostatných tlačiacich kameňov, ktoré sa používali na vytváranie kombinácií objektov. Tak sa stalo, že do tlačovej dosky sa dostal aj kameň z iného mesta a neraz spôsobuje zberateľovi problém s identifikáciou objektu, ktorý v tom meste vlastne nie je.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Madrid, Španielsko. Litografia odoslaná v r. 1899 do Klátovej Novej Vsi (TO).Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Aleaxnader Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists