Autumn collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the Autumn collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

10. 09. 2022

Philatelic book literature:
Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850 - 1918 (Postage Stamps of Austria 1850 - 1918) (the review)

Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850 - 1918 (Postage Stamps of Austria 1850 - 1918) (the review)
Author: Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Published: 05. 08. 2012 12:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátka recenzia zaujímavej monografickej publikácie venovanej "klasickým" známkam Rakúska, ktorá vychádzala ako príloha časopisu Filatelista v Bratislave od I. 1949 do VI. 1951.


Cyril a Metod pre zberateľov starého Rakúska na SlovenskuPred pár rokmi sa mi dostala do rúk pionierska publikácia Klementa Ptačovského Známky Rakouska 1850 - 1918 (zrejme z pozostalosti po Otovi Bartoňovi). Na nasledujúcich obrázkoch je ukážka z odbornej práce a publikačnej činnosti K. Ptačovského. Malý katalóg (alebo skôr monografia, chýba bodové ohodnotenie známok sľubované autorom v úvode práce) vo formáte A5 o 216 stranách vznikol zviazaním príloh časopisu Filatelista, ktoré vychádzali dva a pol roka.Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850-1918   Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850-1918
 
Obr. 1: Ukážka kreslenej prílohy k identifikácii jednotlivých typov známok vydania novinových známok z roku 1867 a prednej strany monografie.


Ako konštatuje autor práce v samom úvode, klasické práce autorov ako Kropf, Weinert, Müller a Diena boli už v roku 1949 ťažko prístupné. Naviac všetky uvedené práce boli napísané v nemeckom jazyku (prípadne talianskom). Vydanie špecializovanej literatúry v českom jazyku, ktorý bol na Slovensku v podstatne zrozumiteľný, bolo mimoriadnym prínosom pre zbieranie starého Rakúska v celom Československu a to hlavne v kontexte toho, že ďalšie vydanie v českom jazyku vyšlo až po skoro 60-tich rokoch (P. Hirš 2006).

Vysokú didaktickú hodnotu majú prepracované kreslené prílohy k identifikácii známkových typov všetkých emisií starého Rakúska (Obr. 1). Takýto prístup sa už v dnešných monografiách nepoužíva, čo je veľká škoda. V jednom obrázku ste mali koncentrovanú všetku potrebnú informáciu. V porovnaní s ostatnými emisiami známok sú v monografii rozpracované podstatne podrobnejšie novinové známky z roku 1867 (až 13 strán, 4 kreslené prílohy). To dokumentuje publikované fakty, podľa ktorých vypracoval špeciálnu štúdiu o rakúskej novinovej známke z roku 1867.Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850-1918
 
Obr. 2: Obsah Ptačovského monografie.


Uvádzané dielo Monografia starorakúskych známok bola zrejme základom pre tu popisované vydanie formou časopiseckých príloh. Členenie obsahu monografie (Obr. 2) je vhodné aj pre začínajúcich filatelistov, keď hneď na začiatku práce sú popísané okrem histórie aj hlavné materiály a techniky používané pri tlači známok.


Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Radomil Květon
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists