Author: Ing. Radomil Květoň

List of articles:


Territorial philately (Austria) - New information on the typology of blue Merkurs of 1851 (06.03.2010)

Článok z oblasti teritoriálnej filatelie (Rakúsko) prináša nové poznatky k typológii emisie modrých Merkurov z roku 1851.

Pavel Hirš: RAKOUSKO 1850-1918, II. upravené vydanie (Austria 1850-1918, 2nd revised edition) (book review) (06.09.2010)

Book review of the 2nd adapted edition of the monograph and specialized catalog of old Austria.

Klement Ptačovský: Známky Rakouska 1850 - 1918 (Postage Stamps of Austria 1850 - 1918) (the review) (05.08.2012)

Krátka recenzia zaujímavej monografickej publikácie venovanej "klasickým" známkam Rakúska, ktorá vychádzala ako príloha časopisu Filatelista v Bratislave od I. 1949 do VI. 1951.All authors

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists