Philatelic Olympics

Commemorative postage stamps issued to mark the finals of the Philatelic Olympics.

05. 06. 2020

Philatelic literature:
Pavel Hirš: RAKOUSKO 1850-1918, II. upravené vydanie (Austria 1850-1918, 2nd revised edition) (book review)

Pavel Hirš: RAKOUSKO 1850-1918, II. upravené vydanie (Austria 1850-1918, 2nd revised edition) (book review)
Author: Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 09. 2010 16:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Book review of the 2nd adapted edition of the monograph and specialized catalog of old Austria.


Zbieranie známok a dokladov o  poštovej prevádzke z obdobia Rakúska 1850-1918 (ako predchodcu nášho štátu) je prirodzenou súčasťou nášho záujmu o naše filatelistickú históriu. V roku 160–teho výročia vydania prvej emisie rakúskych výplatných známok vychádza II. upravené vydanie monografie a špecializovaného katalógu renomovanej autority Ing. Dr. Pavla Hirša, PhD.

Monografia Rakousko 1850 - 1918  

Prvé vydanie tejto monografie z roku 2006 bolo rýchlo rozobrané, a preto môžeme iba privítať rozhodnutie autora vydať nielen upravené ale aj významne prepracované II. vydanie monografie.

Rozsah úprav dokumentuje nielen nárast počtu strán monografie z pôvodných 643 strán na 756 (čo by bolo iba 18%), ale je potrebné započítať aj zmenšenie výšky písma v  popisujúcich textoch a použitie celkovo efektívnejšieho tvaru tabuliek s cenovými záznamami (úspora až 33% priestoru). Takto sa dostaneme až k nárastu o hypotetických 75%.

Takto získaný priestor autor využil na doplnenie nových informácií a poznatkov zo svojej praxe ako člena komisie znalcov SČF. Obrazová dokumentácia bola tiež významne prepracovaná s väčším využitím ukážok zo zbierok domácich zberateľov.

Samostatnú kapitolu predstavuje cenové ohodnotenie (špecializovaný katalóg). Autor upustil od problematického modelu založenom na prepočítavacom kurze medzi eurom a českou korunou (Kč) a nahradil ho zavedením reálnych cien (vyvolávacie ceny na aukciách), ktoré predstavujú iba zlomok tzv. brutto cien v eurách (Ferchenbauer 2008). Netto ceny podľa, môjho orientačného porovnania, predstavujú ⅓ brutto cien. Podľa mojich skúseností je získanie filatelistického materiálu za ¼ brutto ceny veľmi výhodné, pri zaujímavých položkách je akceptovateľný nákup aj za ½ brutto ceny.

 

O skúsenostiach autora a kvalite spracovania monografie sa môže čitateľ presvedčiť na základe autorom publikovaných článkov (Merkur-Revue, 2009-10), ktoré vychádzajú z konkrétnych kapitol upravenej monografie. Články v  elektronickej forme môžeme nájsť aj na webovej stránke www.rakouskeznamky.cz.

Monografia bola vydaná v obmedzenom náklade 500 ks. Cena monografie je stanovená na 1 300 CZK. Je možné využiť akčnú ponuku zakúpenia oboch dielov monografie (+ II. diel monografie – celiny v hodnote 400 CZK) za cenu 1 400 Kč, čo bohato vykryje náklady na poštovné a balné. Na www.filatelie-stosek.cz si môžete monografiu objednať aj na dobierku. V tomto prípade však musíte počítať s poplatkom pre Slovenskú poštu za konverziu mien vo výške okolo 6 €. Monografia je predovšetkým určená tým filatelistom, čo sa nechcú učiť nemčinu a chcú zbierať staré Rakúsko.


Použitá literatúra:


[1]   Ferchenbauer, U.: Österreich 1850 - 1918, Handbuch und Spezialkatalog, Im Selbstverlag, Wien 2008.
[2]   Časopis Merkur-Revue, čísla 05/2009 - 04/2010. Merkur-Revue, s.r.o., Brno.


Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Radomil Květon


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists