Autumn collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the Autumn collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

10. 09. 2022

Specialized articles

Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End
17. 06. 2012

Postage stamp territories - Asia

Prehľad niektorých zaujímavých ázijských známkových území (tiež známkových zemí - ZZ) s ich príslušnými poštovými známkami a mapami, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.

Michal Hertlík
18. 05. 2012

The entire from Kazakhstan

Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.

Simon Horecký
13. 03. 2012

A beautiful letter from Saratov

Krátky príspevok z oblasti teritoriálnej filatelie (Sovietsky zväz a Rusko) o zaujímavej a skutočne mimoriadnej poštovej zásielke zo Saratova do Stutgartu z roku 1930.

Ing. Alois Vávra
12. 03. 2012

What do we collect? ... Pictorial postal cards

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu celinových pohľadníc, nazývaných tiež pohľadnice s natlačenou známkou.

Vojtech Jankovič, Peter Malík
26. 02. 2012

Get started with ... a thematic exhibit

The article, which is intended not only for beginning collectors and exhibitors, brings ideas on how the collector may start collecting a certain thematic area and how to incorporate his/her knowledge.

Pavlína Ondrejková
Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists