Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Specialized articles

Beginning    <<   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   >>   End
30. 03. 2015

A dream come true - Kaliningrad area

History of the Kaliningrad region in the former Soviet Union and Russia today, postal-history perspective with some interesting entires.

Simon Horecký
08. 03. 2015

Ivan Tvrdý: Impressions of Slovak franking machines 1993 - 2008

Príručka Slovenskej filatelistickej akadémie z edičného radu Filatelistické štúdie od renomovaného slovenského filatelistického odborníka, zberateľa a vystavovateľa, publicistu, redaktora a zväzového znalca Ivana Tvrdého.

Vojtech Jankovič
18. 02. 2015

Postage stamp territories - Formosa

Article from the postage stamp territories area focused on the issue of postage stamps for the island of Taiwan.

Marián Kováč
28. 11. 2014

History of customs - Variants of coupons and production faults

Ukážky variantov kupónov a niektoré výrazné výrobné chyby príležitostnej poštovej známky Dejiny colníctva, ktorá vyšla v špeciálnej úprave tlačového listu.

Rudolf Šulej (Popis známky a hárčekovej upravy doplnil pplk. Ing. Marcel Šuštiak, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
Beginning    <<   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists