The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/3
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 11. 2017 23:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/3


Úvodník    
Aký si, Spravodajca? ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z dní 8.9.2017 až 2.10.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v III. štvrťroku 2017 ..... 5
Príležitostné pečiatky a kašety v III. štvrťroku 2017 ..... 11
Inaugurácia známky Andrej Radlinský ..... 17
 
Výstavy    
NITRAFILA 2018 2. Slovensko – Česká filatelistická výstava ..... 18
Jubilejná filatelistická výstava C – S Salón 2018 Bratislava ..... 21
Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 ..... 22
XIII. medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Dni mladých filatelistov a finále filatelistickej olympiády ..... 24
Národné kolo filatelistickej olympiády – Lietava 9.-11. jún 2017 – výsledky ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie ..... 27
Dve zaujímavé výstavy v Liptovskom Mikuláši ..... 28
Významný deň pre náš klub filatelistov a zberateľov ..... 29
22. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň ..... 30
Odstránené sochy ..... 30
Žilinskí filatelisti - účastníci medzinárodného projektu obnovy sochy ..... 32
Klub filatelistov 53 – 19 v Žiline na novej ceste propagácie ..... 32
 
Spoločenská kronika    
Čestné uznanie pre Ladislava Kukliša ..... 33
Ing. Ján MANIAČEK (1.4.1933 - 17.9.2017) ..... 33
Ing. Ľubomír Vajčovec opustil naše rady ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists