Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 11. 2017 23:01

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/3


Úvodník    
Aký si, Spravodajca? ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z dní 8.9.2017 až 2.10.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v III. štvrťroku 2017 ..... 5
Príležitostné pečiatky a kašety v III. štvrťroku 2017 ..... 11
Inaugurácia známky Andrej Radlinský ..... 17
 
Výstavy    
NITRAFILA 2018 2. Slovensko – Česká filatelistická výstava ..... 18
Jubilejná filatelistická výstava C – S Salón 2018 Bratislava ..... 21
Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 ..... 22
XIII. medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Dni mladých filatelistov a finále filatelistickej olympiády ..... 24
Národné kolo filatelistickej olympiády – Lietava 9.-11. jún 2017 – výsledky ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie ..... 27
Dve zaujímavé výstavy v Liptovskom Mikuláši ..... 28
Významný deň pre náš klub filatelistov a zberateľov ..... 29
22. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň ..... 30
Odstránené sochy ..... 30
Žilinskí filatelisti - účastníci medzinárodného projektu obnovy sochy ..... 32
Klub filatelistov 53 – 19 v Žiline na novej ceste propagácie ..... 32
 
Spoločenská kronika    
Čestné uznanie pre Ladislava Kukliša ..... 33
Ing. Ján MANIAČEK (1.4.1933 - 17.9.2017) ..... 33
Ing. Ľubomír Vajčovec opustil naše rady ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov