Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3


Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3
  Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 11. 2017 23:01
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/3


Úvodník    
Aký si, Spravodajca? ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z dní 8.9.2017 až 2.10.2017 ..... 5
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v III. štvrťroku 2017 ..... 5
Príležitostné pečiatky a kašety v III. štvrťroku 2017 ..... 11
Inaugurácia známky Andrej Radlinský ..... 17
 
Výstavy    
NITRAFILA 2018 2. Slovensko – Česká filatelistická výstava ..... 18
Jubilejná filatelistická výstava C – S Salón 2018 Bratislava ..... 21
Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 ..... 22
XIII. medzinárodná filatelistická výstava PETROVEC FILA 2017 ..... 22
 
Naša mládež    
Dni mladých filatelistov a finále filatelistickej olympiády ..... 24
Národné kolo filatelistickej olympiády – Lietava 9.-11. jún 2017 – výsledky ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie ..... 27
Dve zaujímavé výstavy v Liptovskom Mikuláši ..... 28
Významný deň pre náš klub filatelistov a zberateľov ..... 29
22. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň ..... 30
Odstránené sochy ..... 30
Žilinskí filatelisti - účastníci medzinárodného projektu obnovy sochy ..... 32
Klub filatelistov 53 – 19 v Žiline na novej ceste propagácie ..... 32
 
Spoločenská kronika    
Čestné uznanie pre Ladislava Kukliša ..... 33
Ing. Ján MANIAČEK (1.4.1933 - 17.9.2017) ..... 33
Ing. Ľubomír Vajčovec opustil naše rady ..... 34


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 06. 11. 2017 23:01
 
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/3
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čo je najväčšia strata času? Počítanie hodín.

(Francis Rabelais)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk