Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Invitation to the 17th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2019 in Bratislava (Slovakia).

05. 06. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 02. 12. 2017 23:51

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Kongregácia pre Východné cirkvi
 • Okrúhle výročie reformácie
 • Lutherove tézy a katolícka náuka o odpustkoch
 • Maďarskí svätí a blahoslavení - V. emisia
 • Sv. Bystrík a sv. Gerhard, biskupi a mučeníci
 • Pápež sv. Gregor VI
 • Unikátny barokový organ na poštovej známke
 • V SSV bola inaugurácia známky Andrej Radlinský
 • Cyrilo-metodské oslavy 2017 v Nitre priniesli aj pečiatku
 • Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu
 • Fatima – filatelistický úlovok z miestnej pošty
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Swiety Jan Pawel II

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists