Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/4 (91)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/4 (91)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 02. 12. 2017 23:51

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Kongregácia pre Východné cirkvi
 • Okrúhle výročie reformácie
 • Lutherove tézy a katolícka náuka o odpustkoch
 • Maďarskí svätí a blahoslavení - V. emisia
 • Sv. Bystrík a sv. Gerhard, biskupi a mučeníci
 • Pápež sv. Gregor VI
 • Unikátny barokový organ na poštovej známke
 • V SSV bola inaugurácia známky Andrej Radlinský
 • Cyrilo-metodské oslavy 2017 v Nitre priniesli aj pečiatku
 • Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu
 • Fatima – filatelistický úlovok z miestnej pošty
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Swiety Jan Pawel II

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2017/4 (91)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov