Personalities: Andrej Sladkovic (1820 – 1872) - 200th birth anniversary

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 200th anniversary of the birth of a Slovak evangelical priest, poet, critic of literary and dramatic works, journalist and translator Andrej Sladkovic (1820 – 1872).

31. 03. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/3 (90)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2017/3 (90)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 19. 08. 2017 13:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL 2017/3 (90)Bulletin SV. GABRIEL 2017/3 (90)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 25. výročie založenia Spoločenstva Sv. Gabriel
 • Minianketa alebo vaše postrehy...
 • Religfila Poprad a Spišreligfila 2017 Spišská Nová Ves
 • 60. výročie založenia poľského Sv. Gabriela
 • Andrej Radlinský – neúnavný v šírení cyrilometodskej pamiatky
 • Zakopané – Poľská Fatima
 • Svätá Apolónia, panna a mučenica
 • Sv. Rita z Cascie – svätá ruží
 • Zo života kňaza ThDr. Jozefa Tisu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2017/3 (90)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Author: Ján Vallo

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists