Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Philatelic book literature:
P. Lauko: Poštová história okresu Levice (Postal history of the Levice county)

P. Lauko: Poštová história okresu Levice (Postal history of the Levice county)
Author: Vojtech Jankovic
Published: 04. 11. 2016 10:59
Updated: 30. 10. 2017 10:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on a text book P. Lauko: Poštová história okresu Levice (Postal history of the Levice county) published by the Club of Philatelists Levice in 2016.Názov: Poštová história okresu Levice
Autor: Pavel Lauko
Lektori: Gabriel Kosztolányi, Alexander Kosztolányi
Jazyková úprava: Mgr. Hana Bojkovská
Vydavateľ: Zväz slovenských filatelistov KF 52-22 Levice
Tlač: SÉD NYOMDA KFT. Szekszárd
Rok vydania: 2016
Počet strán: 230
Formát: A5
Väzba: Pevná
ISBN 978-80-85288-11-7

Predajná cena: nepredajné

P. Lauko: Poštová história okresu Levice


Graficky a hlavne obsahovo veľmi dobre spracovaná publikácia Poštová história okresu Levice prináša množstvo nových informácií - na naše slovenské pomery - spracovaných precízne a podaných prehľadne a jednoducho. Klobúk dolu pred autorom P. Laukom a lektormi bratmi G. a A. Kosztolányiovcami.

P. Lauko: Poštová história okresu Levice P. Lauko: Poštová história okresu Levice

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists