Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
P. Lauko: Poštová história okresu Levice

P. Lauko: Poštová história okresu Levice
Autor: Vojtech Jankovic
Publikované: 04. 11. 2016 10:59
Aktualizované: 30. 10. 2017 10:59

Informácia o knižnej publikácii P. Lauko: Poštová história okresu Levice, ktorú vydal KF 52-22 Levice v roku 2016.Názov: Poštová história okresu Levice
Autor: Pavel Lauko
Lektori: Gabriel Kosztolányi, Alexander Kosztolányi
Jazyková úprava: Mgr. Hana Bojkovská
Vydavateľ: Zväz slovenských filatelistov KF 52-22 Levice
Tlač: SÉD NYOMDA KFT. Szekszárd
Rok vydania: 2016
Počet strán: 230
Formát: A5
Väzba: Pevná
ISBN 978-80-85288-11-7

Predajná cena: nepredajné

P. Lauko: Poštová história okresu Levice


Graficky a hlavne obsahovo veľmi dobre spracovaná publikácia Poštová história okresu Levice prináša množstvo nových informácií - na naše slovenské pomery - spracovaných precízne a podaných prehľadne a jednoducho. Klobúk dolu pred autorom P. Laukom a lektormi bratmi G. a A. Kosztolányiovcami.

P. Lauko: Poštová história okresu Levice P. Lauko: Poštová história okresu Levice

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov