Tribute to the First Line Warriors - Corona virus COVID-19 Pandemic and Philately

Overview of postal materials with a direct or indirect correlation to the COVID-19 corona pandemic.
(Updated on 27th July 2020)

27. 07. 2020

Specialized articles

Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End
16. 07. 2012

Postage stamp territories - Australia

Prehľad niektorých zaujímavých austrálskych známkových území (tiež známkových zemí - ZZ) s ich príslušnými poštovými známkami a mapami, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.

Michal Hertlík
17. 06. 2012

Postage stamp territories - Asia

Prehľad niektorých zaujímavých ázijských známkových území (tiež známkových zemí - ZZ) s ich príslušnými poštovými známkami a mapami, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.

Michal Hertlík
18. 05. 2012

The entire from Kazakhstan

Informácie o známkovej krajine Kazachstan a jej prvých známkach použitých na celistvosti.

Simon Horecký
Beginning    <<   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists