Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - BOUVET Ø YA and BJØ RN Ø YA

Postage stamp territories - BOUVET Ø YA and BJØ RN Ø YA
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 10. 05. 2015 19:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the postage stamps and cinderellas related to the BOUVET ØYA in the South Atlantic Ocean near Australia and BJØRN ØYA islands in the Arctic Ocean.


Zberatelia ZZ dobre poznajú ZZ Bouvet Øya, teda Bouvetov ostrov, preto len jeden obrázok listu. Pomenovaný bol podľa francúzskeho moreplavca, ktorý ho v roku 1739 objavil. Nórsko ho anektovalo v januári 1928 kráľovským dekrétom. Veľká Británia sa svojich nárokov naň vzdala v roku 1929.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

BJØRN ØYA, teda Medvedí ostrov, je z pohľadu zberateľov ZZ zložitejší prípad. To preto, že v okolí Nórska takéto meno má cca 25 rôznych ostrovov a ostrovčekov. Nás bude zaujímať ten v Špicberskom súostroví.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Objavený bol v roku 1596 holandskými moreplavcami Barentsom a van Heemskerkom, nórskym sa stal medzinárodnou zmluvou z roku 1920.

Používajú sa tu prirodzene známky nórske, a to aj v období počas II. svetovej vojny, keď ostrov obsadili najprv Nemci, ktorí tu mali meteorologickú stanicu, potom spojenci. Prítlače na nórskych výplatných známkach vznikli až po vojne.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Ozdobné prítlače sú z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. Listy však nesú aj pečiatky z Tromso na ostrove Tromsoya pri nórskej pevnine.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Najčastejšie sa však stretávame so známkami z rokov 1965-70, vydanými americkým zberateľom B. J. Archom. Vydal spolu 8 známok. Spočiatku rôzne zúbkované, neskôr strihané.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA   Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA   Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Existujú aj známky z pretlačami OS (služobné) a T (doplatné).

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA   Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Posledná jeho známka je prítlač z roku 1970.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Známky boli vyrábané na tlačových listoch, údajne z každého nominálu maximálne 200 známok.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA   Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

B. J. Arch ich lepil na svoju korešpondenciu, podávanú ale na pošte v USA a na výplatu poštovného boli používané známky USA. Takže sa nedá jednoznačne tvrdiť, že by to boli známky pre Medvedí ostrov práve v súostroví Špicbergy. Nakoľko však bol známym zberateľom polárnej pošty, dá sa to odôvodnene predpokladať. Podporným argumentom je aj vyššie vyobrazený aršík. V roku 1965 bolo totiž 40. výročie pripojenia Špicberského súostrovia k Nórsku (podľa už spomínanej zmluvy z roku 1920).

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA

Dnes je na ostrove permanentne obývaná meteorologická stanica, na časti ostrova je prírodná (vtáčia) rezervácia. Uhlie sa tu už temer 100 rokov neťaží, takže meteorológovia sú jedinými stálymi obyvateľmi. Každoročne ho však navštevujú stovky turistov, je známym nórskym nudistickým centrom. Korešpondenciu z ostrova môžme však rozoznať už len podľa pečiatky s PSČ, ktoré je 9176.

Známkové územia - BOUVET ØYA a BJØRN ØYA
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists