Autumn collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the Autumn collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

10. 09. 2022

Specialized articles

Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End
12. 01. 2012

Albin Brunovský: Painting work (the review)

Krátka recenzia knihy venovanej maliarskemu dielu Albína Brunovského, ktorý sa významnou mierou podieľal aj na československej a slovenskej známkovej tvorbe.

ing. Peter Malík
28. 11. 2011

10 meetings (of the ring of young philatelists)

Methodological tool for the leaders of the rings of young philatelists suitable for all those who have decided to dedicate their activity to children as well as to novice philatelists.

Jaromír Jeřábek (pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)
31. 10. 2011

New issue of the journal MERKUR REVUE 2011/5

New issue of the journal MERKUR REVUE - Specialised Journal for Philately, Numismatics and Paper Money that provides specialised articles as well as recent information on the Czech, Slovak and world philately, numismatics and paper money collecting.

Vojtech Jankovič
30. 09. 2011

From Vladivostok to New York

Príspevok o známkach a zaujímavej celistvosti z tzv. Ďalekovýchodnej alebo tiež Čitskej republiky na území dnešného Ruska.

Simon Horecký
Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists