Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Cauca

Postage stamp territories - Cauca
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 17. 07. 2013 23:14

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na department Cauca v bývalej Veľkej Kolumbii.


Cauca síce nepatrí k najnedostupnejším známkovým územiam (ZZ), ale len preto, že sa tu „do jedného vreca” dostalo množstvo ZZ. Tak sa na ne pozrime podrobnejšie, ale najprv trochu zemepisu a dejepisu.

Na počiatku 19. storočia Veľká Kolumbia mala 12 departmentov a okrem Kolumbie zahrňovala aj celé územia dnešnej Panamy, Venezuely a Ekvádoru, plus časti dnešnej Brazílie, Peru a Guayany. Department Cauca na Pacifickom pobreží je znázornený modrou farbou. Zahŕňal územia dnešných departmentov Chocó s hlavným mesto Quibdó na rieke Atrato, Valle de Cauca s hlavným mestom Cali a Cauca s hlavným mestom Popayán.

Známkové územia - Cauca


V roku 1830 získali nezávislosť Ecuador a Venezuela, územie dnešnej Kolumbie a Panamy prijalo meno Granadská konfederácia, neskôr Nová Granada.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


V júni roku 1857 vzniká Estado Federal de Cauca, tzv. Veľká Cauca, skladajúci sa z území Buenaventura, Chocó, Cauca, Pasto, Popayán, Territorio del Caquetá a obvodov Inzá a Calambás. Ďalšími štátmi Novej Granady sú, okrem dovtedajších Antioquia (1856), Panamá (1855) a Santander (máj 1857), vyhlásené Bolívar, Boyacá, Cundinamarca a Magdalena (so známkami provincie Rio Hacha), tiež všetko známkové územia (ZZ). V roku 1861 sa z Cundinamarcy vyčleňuje ZZ Tolima.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Teda máme tu už 4 rôzne územia s menom Cauca, ktoré sú príčinou nejasností.

V roku 1857 sa Nová Granada premenúva na Granadskú konfederáciu, v roku 1861 na Spojené štáty kolumbijské, v roku 1886 na Kolumbiu a zo štátov sa stávajú departmenty, v roku 1903 ich opúšťa Panama. Cauca zostáva v Kolumbii, rozpadáva sa až v roku 1908. V roku 1910 vznikajú dnešné departmenty Chocó, Cauca a Valle de Cauca. A teraz ku známkovým územiam.

Popayan bol v roku 1878 prvým známkovým územím (ZZ) Caucy, ktoré vydalo známky (Y&T 1). Na mape je v roku 1830, kedy zaberal najväčšie územie.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Chocó bolo druhým v roku 1879. Vydaná bola jediná známka, tzv. čokská košeľa (Y&T 1A, Mi, 1). Známkový obraz pripomína bielu košelu na tmavom pozadi. Obálky dokumentujú jej používanie.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca

Známkové územia - Cauca

Známkové územia - Cauca


Cali vydalo známky 6 nominálov v rokoch 1876-9 na papieri 3 rôznych farieb (Y&T 59-64, Mi. 4-8).

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Atrato, provincia v severnej časti Chocó, vydalo 3 známky v rokoch 1882-3 (Y&T 2-4, Mi. 2, 3). Je na nich monogram SP = Salmon Papo.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca

Známkové územia - Cauca


Cauca ako meno na známke sa objavuje až v roku 1890 (Y&T 5). P. de A. je skratka pre Provincia de Atrato. Obálka na obrázku nesie pečiatku z Quibdó.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Podobne aj Carmen nájdeme na mape Chocó, vtedy časti Veľkej Caucy.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Cauca, nikde nekatalogizovaná, tiež z tohto obodbia.

Známkové územia - Cauca


Palmira vydala 2 známky pre mestskú poštu v roku 1890. Zelenou farbou na mape je vyznačené Valle de Cauca. Palmira leží na východ od hlavného mesta Cali.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Vačšina zberateľov má ZZ Cauca zastúpenú vydaním pre Popayan z roku 1902 (Y&T 6, 7, Mi 10, 11). Séria má len 2 známky, existujú strihané aj zúbkované.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


V roku 1902 sa v Cali, obdobne ako v rokoch 1876-9, minuli známky a používala sa pečiatka No hay estampillas.

Známkové územia - Cauca


Ďalšou kapitolou v histórii Caucy sú revolúcie, tzv. tisícdňová vojna, dokumentované štátnymi i revolučnými vydaniami, podobne ako ich poznáme z iných častí Kolumbie, napr. Cartageny (Mi. 1-35), Rio Hacha (Y&T 1-4, Mi. 65-6) a Cucuty (Y&T 1-13, Mi. 1-12).

Tumaco, ležiace na pacifickom pobreží pri hraniciach s Ecuadorom, vydalo známky zúbkované aj strihané, 9 nominálov v roku 1901 (Y&T 1-8A, Mi. 56-64).

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Barbacoas, susediace s Tumacom, vydalo 5 známok v roku 1901 (Mi. 36-40),

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


ďalšie v roku 1903. Existuje viacero typov (Y&T 133-136A, Mi. 41-55).

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Tumaco 1903, vydané dve revolučné známky (Y&T 9, 10, Mi. 13, 14). Sú to zrejme ďaleko najvzácnejšie revolučné známky z Kolumbie.

Známkové územia - Cauca


Tumaco vydalo ďalších 6 známok v rokoch 1912-3 (Y&T 12-15, 1), ale to už bolo v departmente Nariňo, vytvorenom v roku 1910.

Známkové územia - Cauca


Samostanou kapitolou sú ešte spacefillery:

Cauca, nikde nekatalogizovaná, služobná.

Známkové územia - Cauca


Almaguer, klasické súkromné vydanie, séria 5 známok.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Provincia de Cauca, vydanie z roku 1895, podľa Mi. Spekulationsmache. Podľa iných prameňov Furnierov výrobok z roku 1905.

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


Známky, ktoré nájdeme v zbierkach ZZ ako Cauca, sú teda známky viacerých známkových území (ZZ). A to na území Caucy fungovali ešte aj dopravné spoločnosti Pachuribe (1934-7), Tobon (1928-40) a Trans-Ocampo (1952-30), ale to už je moderná história, takže len jeden obrázok.

Známkové územia - Cauca


Na výstrahu pred omylom aj obrázky kolkov z Estado soberano del Cauca

Známkové územia - Cauca Známkové územia - Cauca


a kolok z Valle del Cauca.

Známkové územia - Cauca


A na záver ešte politická mapa dnešnej Kolumbie.

Známkové územia - CaucaViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists