Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Challa 1863

Postage stamp territories - Challa 1863
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 27. 05. 2013 22:31

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na prvé známky s nápisom BOLIVIA, ktoré boli vytlačené v Bolívii v roku 1863, ale neboli oficiálne nikdy použité.


Pokiaľ zberatelia známkových území (ZZ) zbierajú prvú známku ZZ, obyčajne im stačí pozrieť do katalógov a hneď je jasné, čo majú hľadať. Výnimkou je Bolívia - prvú známku, tzv. kondorov, vydala v roku 1867, ale so známkami s menom Bolivia sa bolo možné stretnúť už od roku 1863. Prečo?

Bolívijský prezident José María de Achá vydal 21. februára 1863 dekrét, podľa ktorého mali byť zavedené známky súkromnou firmou, ktorá vzíde z verejnej súťaže. A skutočne, súťaž vyhral Justiniano Garcia s nižšou ponukou 16 tisíc pesos a 18. marca 1863 bol podpísaný príslušný kontrakt.

Garcia dal vytlačiť známky najprv v čiernej farbe so zlatým popraškom, potom v modrej 4 nominálnych hodnôt, pričom na jednom archu 110 známok bolo postupne 30x ½ R, 50x 1 R, 20x 2 R a 10x 4 R. R je skratka pre menu real. Spustenie poštovej prevádzky bolo naplánované na 1. júna 1863. Známky, vytlačené v meste Oruro, sú v južnej Amerike známe pod indiánskym menom Challa.

Avšak 29. apríla 1863 bol kontrakt pozastavený s tým, že používanie Garciových služieb je pre poštu nevýhodné a rozhodne o ňom parlament. K rozhodnutiu však nedošlo dodnes a známky oficiálne neboli vydané a používané, hoci sa občas na trhu vyskytujú aj pečiatkované a na listoch.


Známkové územia - Challa 1863   Známkové územia - Challa 1863Známkové územia - Challa 1863


Ako je zrejmé z nasledovných obrázkov, známky boli tlačené husto vedľa seba, takže aj luxusné exempláre môžu mať len minimálne okraje.


Známkové územia - Challa 1863

Známkové územia - Challa 1863

Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists