Little school of deltiology (13): Nature - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Little school of deltiology (13): Nature

Little school of deltiology (13): Nature

Little school of deltiology (13): Nature

Little school of deltiology (13): Nature


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Little school of deltiology (13): Nature
  13th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Nature.
   
  Author: Alexander Urminský
Published: 23. 09. 2013 17:57
 8. 4 Príroda


Príroda a prírodné prostredie, ktoré nás (ešte zatiaľ) obklopuje je zobrazené na množstve pohľadníc a často si to ani neuvedomujeme. Nie je to iba rastlinstvo (flóra) a živočíšstvo (fauna), ktoré sú prednostne vyhľadávané do zbierok. Prírodou sú aj parky a záhrady v intravilánoch, prírodná scenéria v extravilánoch miest a obcí, lesy, lúky, skaly, potoky a rieky i zasnežené stráne a rozbahnené úvrate. Samozrejme, aj národné parky a rezervácie. Príroda krajiny je reprezentovaná jej prírodným bohatstvom využiteľným na podmienky života a jeho rozvoja. K reprodukovateľným prírodným zdrojom patrí pôda, lesy, povrchové vody, podzemné termálne a minerálne vody a kolobeh vody v prírode vo všetkých skupenstvách. K nereprodukovateľným zdrojom patria nerastné prírodné zdroje, železné a neželezné rudy, tehliarske, kamenárske a energetické suroviny a podobne. Z hradiska zbierania pohľadníc s tématikou prírody patrí do tejto skupiny aj astronómia, slnko, mesiac, hviezdy. Ďalej počasie, ročné obdobia a živly. Okrem už spomenutej vody sú to oheň, vietor a búrky. Vráťme sa však ku zbierkam solitérov fauny a flóry, kde sa zbierky uberajú podobným smerom ako vo filatelii. Z flóry sú vyhľadávané huby, ruže a iné záhradné kvety, poľné kvety, liečivé rastliny a koreniny. Poniektorí zberatelia zaradujú do zbierok aj plody, ak nie sú súčasťou pohľadnice kvetu. Už na prelome 19. a 20. storočia nemecké vydavateľstvo Kunstverlag Nürnberg vydávalo "nekonečné" série pohľadníc flóry, hlavne kvetov a liečivých rastlín, ale aj kveteny určitých oblastí. Pestrejšia je škála fauny. Začneme motýľmi, rybami, mačkami a psami. Cez domáce zvieratá sa dostaneme ku koňom a exotickému obľúbenému slonovi. Popri lovnej zveri sa zbierajú aj vtáky, plazy, prípadne chrobáky. Predátori sa zbierajú väčšinou v rámci zbierok ZOO. Cieľom solitérnych pohľadníc, aj v Československu ústretovo vydávaných v celých sériách, je ukázať dokonalosť tvaru kvetov, plodov, príslušníkov fauny a pod. a za samozrejmosť sa považuje dokumentoval zbierku aj vedeckými latinskými názvami. Oveľa väčšiu výpovednú a dokumentačnú hodnotu z hradiska budúcnosti majú však zbierky prírodného prostredia a jeho zmien.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Náladová pohľadnica prírodnej scenérie s konským povozom, nemá, signo L.


Na južných a juhozápadných svahoch Kriváňa a Patrie sú ešte aj teraz viditeľné stopy po štôlniach spred roka 1530, v ktorých benediktíni dolovali med a tiež zlato. Na vrchol Kriváňa prví vystúpili bezpochyby neznámi haviari a výstup spišskonovoveského evanjelického kazateľa a prírodovedca A. Czirbesza s priateľmi, uskutočnený r. 1772, treba považoval len za prvú aj písomne doloženú túru. Herbár s kvetenou Kriváňa a Štrbského plesa spracoval aj Karol Domin. Niektoré listy z jeho herbára, ba aj sám Domin, sú zobrazené aj na pohľadniciach. Pohľad na zničené Tatry, ktoré sa stali začiatkom tretieho tisícročia obeťou víchrice a neskôr aj požiaru nie je momentálne zvlášť povzbudzujúci, chvíľu potrvá, pokým to opäť budú viac ako len holé stráne ... Nádherná scenéria Tatier je však na stovkách pohladme, vrátane celinových pohľadníc, Na mnohých sú zábery bez viditeľného zásahu človeka, a tie práve nie sú docenené. Pritom zbierka takých pohľadníc, prípadne aj s prvými náznakmi činnosti človeka (prvé útulne, prvé chaty, salaše) môže byť veľmi zaujímavá. Mala by však byť doplnená tatranskou faunou a flórou. (Tatry a šport spomeniem v inej časti.)


Malá škola filokartie - Príroda
 
Nízke Tatry, pohľad z Kunstovej na Králičku, v pozadí Chopok, foto R. Petrla, nákladom Klubu čsl. turistov.


Takéto scenérie sú v súčasnosti už ťažko predstaviteľné, Ale pasúci sa dobytok, ale aj zver boli prirodzenou súčasťou prostredia a zábery nebolo treba aranžovať. Stačilo prísť na správne miesto a vyčkať čas. Aby to nevyzeralo ako marketing, predsa však uvediem, že pohľadnice s podobnými zábermi sa očividne vytrácajú z ponuky. Ešte sa chvíľu zastavím pri pohľadniciach fauny. Už v medzivojnovom období vznikali špeciálne zberateľské kluby, napr. Pes, priateľ človeka, a vznikajú aj teraz, napríklad internetový klub zberateľov koní a psov na pohľadniciach. Zaujímavé sú pohľadnice s "květomluvou", teda o tom, čo chceme akým kvetom povedať.Malá škola filokartie - Príroda
 
Zátišie s labuťami, produkcia BRANDT, Rakúsko, (1950), príroda.


Príroda býva na pohľadniciach veľmi často štylizovaná, zobrazovaná podla predstáv výtvarníka. Najviac štylizovaných, teda maľovaných pohľadníc prírodného prostredia zobrazujú samoty z vodným mlynom, zátišia s hydinou na dvore, či na potoku, práce na poli a v lese. Veľkú čas! zbierok pohľadníc s poľovníckou tématikou predstavujú práve maľované pohľadnice. (Netrúfam si povedať že preto, lebo ľahšie je trofejný kus nakresliť ako zastreliť?)


Malá škola filokartie - Príroda
 
- J.T.Blažek 1940, vyd. Domovina zahraničných krajanú, poľovnícka téma.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Mikuláš Aleš, Národní písně, Minerva Praha, poľovnícka téma.


Autorka pohľadnice (z jej ateliéru ich je vraj vyše 800!) Marie Fischerová - Kvěchová lapidárne zobrazila "technológiu" medu: lúčne kvety - včely - úle - medový chlebík - červené líčka a pridala česko-slovenský text. Paráda, však? (A zberateľ si láme hlavu, či pohľadnicu zaradiť do prírody, spoločnosti - spolok včelárov, deti, potraviny alebo gýče? Nakoniec si povie, že je pekná a má aj IQ).


Malá škola filokartie - Príroda
 
M.F. Kvěchová, Ústředí spolkú včelařských R.Č.S., príroda, produkty prírody (1938).


Farebná scenéria uprostred Pusty plná optimizmu, vďaka vode. Nevidíme ju, ale iste je tam. Je tak prepotrebná pre rudí, muža a ženu na pohľadnici, pre zvieratá - kone, ale aj pre pole, na ktorom sa pasú. Fenomén vody ako súčasti prírody a podmienky života je vďačným námetom a zbierky takýchto pohľadníc - aj neštylizovaných, originálnych fotopohľadníc zhodnotia prácu a prostriedky zberateľa.Malá škola filokartie - Príroda
 
Idyla v Hortobádi (maďarská Puszta), Divald a Monostory (1918), prírodné zdroje.


Kým na Hortobádi je vody len tak-tak, sú miesta na svete, teda na našej planéte Zem, kde je vody až-až. Jej pribúdanie z topiacich sa ľadovcov robí vedcom vrásky na čele, ba mnohým už naháňa strach. Hovoria o tom aj expedície a výskumné stanice na póloch. Uzavriem túto skupinu konštatovaním, že príroda poskytuje širokú plejádu možností pri rozhodovaní sa o zbieraní pohľadníc. Pozornosť si zaslúžia chránené krajinné oblasti a národné parky zo všetkým, čo sa v nich nachádza, povodia potokov a riek, prírodné zdroje termálnych a minerálnych vôd a v neposlednom rade zdroje nerastných surovín.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Náladová pohľadnica prírodnej scenérie, nemá, signo L.Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Post a comment

Author: Alexander Urminský

Published: 23. 09. 2013 17:57
 
Little school of deltiology (13): Nature
Little school of deltiology (13): Nature
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Cesare Pavese)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk