Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (13): Príroda

Malá škola filokartie (13): Príroda
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 23. 09. 2013 17:57

13. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Príroda.8. 4 Príroda


Príroda a prírodné prostredie, ktoré nás (ešte zatiaľ) obklopuje je zobrazené na množstve pohľadníc a často si to ani neuvedomujeme. Nie je to iba rastlinstvo (flóra) a živočíšstvo (fauna), ktoré sú prednostne vyhľadávané do zbierok. Prírodou sú aj parky a záhrady v intravilánoch, prírodná scenéria v extravilánoch miest a obcí, lesy, lúky, skaly, potoky a rieky i zasnežené stráne a rozbahnené úvrate. Samozrejme, aj národné parky a rezervácie. Príroda krajiny je reprezentovaná jej prírodným bohatstvom využiteľným na podmienky života a jeho rozvoja. K reprodukovateľným prírodným zdrojom patrí pôda, lesy, povrchové vody, podzemné termálne a minerálne vody a kolobeh vody v prírode vo všetkých skupenstvách. K nereprodukovateľným zdrojom patria nerastné prírodné zdroje, železné a neželezné rudy, tehliarske, kamenárske a energetické suroviny a podobne. Z hradiska zbierania pohľadníc s tématikou prírody patrí do tejto skupiny aj astronómia, slnko, mesiac, hviezdy. Ďalej počasie, ročné obdobia a živly. Okrem už spomenutej vody sú to oheň, vietor a búrky. Vráťme sa však ku zbierkam solitérov fauny a flóry, kde sa zbierky uberajú podobným smerom ako vo filatelii. Z flóry sú vyhľadávané huby, ruže a iné záhradné kvety, poľné kvety, liečivé rastliny a koreniny. Poniektorí zberatelia zaradujú do zbierok aj plody, ak nie sú súčasťou pohľadnice kvetu. Už na prelome 19. a 20. storočia nemecké vydavateľstvo Kunstverlag Nürnberg vydávalo "nekonečné" série pohľadníc flóry, hlavne kvetov a liečivých rastlín, ale aj kveteny určitých oblastí. Pestrejšia je škála fauny. Začneme motýľmi, rybami, mačkami a psami. Cez domáce zvieratá sa dostaneme ku koňom a exotickému obľúbenému slonovi. Popri lovnej zveri sa zbierajú aj vtáky, plazy, prípadne chrobáky. Predátori sa zbierajú väčšinou v rámci zbierok ZOO. Cieľom solitérnych pohľadníc, aj v Československu ústretovo vydávaných v celých sériách, je ukázať dokonalosť tvaru kvetov, plodov, príslušníkov fauny a pod. a za samozrejmosť sa považuje dokumentoval zbierku aj vedeckými latinskými názvami. Oveľa väčšiu výpovednú a dokumentačnú hodnotu z hradiska budúcnosti majú však zbierky prírodného prostredia a jeho zmien.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Náladová pohľadnica prírodnej scenérie s konským povozom, nemá, signo L.


Na južných a juhozápadných svahoch Kriváňa a Patrie sú ešte aj teraz viditeľné stopy po štôlniach spred roka 1530, v ktorých benediktíni dolovali med a tiež zlato. Na vrchol Kriváňa prví vystúpili bezpochyby neznámi haviari a výstup spišskonovoveského evanjelického kazateľa a prírodovedca A. Czirbesza s priateľmi, uskutočnený r. 1772, treba považoval len za prvú aj písomne doloženú túru. Herbár s kvetenou Kriváňa a Štrbského plesa spracoval aj Karol Domin. Niektoré listy z jeho herbára, ba aj sám Domin, sú zobrazené aj na pohľadniciach. Pohľad na zničené Tatry, ktoré sa stali začiatkom tretieho tisícročia obeťou víchrice a neskôr aj požiaru nie je momentálne zvlášť povzbudzujúci, chvíľu potrvá, pokým to opäť budú viac ako len holé stráne ... Nádherná scenéria Tatier je však na stovkách pohladme, vrátane celinových pohľadníc, Na mnohých sú zábery bez viditeľného zásahu človeka, a tie práve nie sú docenené. Pritom zbierka takých pohľadníc, prípadne aj s prvými náznakmi činnosti človeka (prvé útulne, prvé chaty, salaše) môže byť veľmi zaujímavá. Mala by však byť doplnená tatranskou faunou a flórou. (Tatry a šport spomeniem v inej časti.)


Malá škola filokartie - Príroda
 
Nízke Tatry, pohľad z Kunstovej na Králičku, v pozadí Chopok, foto R. Petrla, nákladom Klubu čsl. turistov.


Takéto scenérie sú v súčasnosti už ťažko predstaviteľné, Ale pasúci sa dobytok, ale aj zver boli prirodzenou súčasťou prostredia a zábery nebolo treba aranžovať. Stačilo prísť na správne miesto a vyčkať čas. Aby to nevyzeralo ako marketing, predsa však uvediem, že pohľadnice s podobnými zábermi sa očividne vytrácajú z ponuky. Ešte sa chvíľu zastavím pri pohľadniciach fauny. Už v medzivojnovom období vznikali špeciálne zberateľské kluby, napr. Pes, priateľ človeka, a vznikajú aj teraz, napríklad internetový klub zberateľov koní a psov na pohľadniciach. Zaujímavé sú pohľadnice s "květomluvou", teda o tom, čo chceme akým kvetom povedať.Malá škola filokartie - Príroda
 
Zátišie s labuťami, produkcia BRANDT, Rakúsko, (1950), príroda.


Príroda býva na pohľadniciach veľmi často štylizovaná, zobrazovaná podla predstáv výtvarníka. Najviac štylizovaných, teda maľovaných pohľadníc prírodného prostredia zobrazujú samoty z vodným mlynom, zátišia s hydinou na dvore, či na potoku, práce na poli a v lese. Veľkú čas! zbierok pohľadníc s poľovníckou tématikou predstavujú práve maľované pohľadnice. (Netrúfam si povedať že preto, lebo ľahšie je trofejný kus nakresliť ako zastreliť?)


Malá škola filokartie - Príroda
 
- J.T.Blažek 1940, vyd. Domovina zahraničných krajanú, poľovnícka téma.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Mikuláš Aleš, Národní písně, Minerva Praha, poľovnícka téma.


Autorka pohľadnice (z jej ateliéru ich je vraj vyše 800!) Marie Fischerová - Kvěchová lapidárne zobrazila "technológiu" medu: lúčne kvety - včely - úle - medový chlebík - červené líčka a pridala česko-slovenský text. Paráda, však? (A zberateľ si láme hlavu, či pohľadnicu zaradiť do prírody, spoločnosti - spolok včelárov, deti, potraviny alebo gýče? Nakoniec si povie, že je pekná a má aj IQ).


Malá škola filokartie - Príroda
 
M.F. Kvěchová, Ústředí spolkú včelařských R.Č.S., príroda, produkty prírody (1938).


Farebná scenéria uprostred Pusty plná optimizmu, vďaka vode. Nevidíme ju, ale iste je tam. Je tak prepotrebná pre rudí, muža a ženu na pohľadnici, pre zvieratá - kone, ale aj pre pole, na ktorom sa pasú. Fenomén vody ako súčasti prírody a podmienky života je vďačným námetom a zbierky takýchto pohľadníc - aj neštylizovaných, originálnych fotopohľadníc zhodnotia prácu a prostriedky zberateľa.Malá škola filokartie - Príroda
 
Idyla v Hortobádi (maďarská Puszta), Divald a Monostory (1918), prírodné zdroje.


Kým na Hortobádi je vody len tak-tak, sú miesta na svete, teda na našej planéte Zem, kde je vody až-až. Jej pribúdanie z topiacich sa ľadovcov robí vedcom vrásky na čele, ba mnohým už naháňa strach. Hovoria o tom aj expedície a výskumné stanice na póloch. Uzavriem túto skupinu konštatovaním, že príroda poskytuje širokú plejádu možností pri rozhodovaní sa o zbieraní pohľadníc. Pozornosť si zaslúžia chránené krajinné oblasti a národné parky zo všetkým, čo sa v nich nachádza, povodia potokov a riek, prírodné zdroje termálnych a minerálnych vôd a v neposlednom rade zdroje nerastných surovín.


Malá škola filokartie - Príroda
 
Náladová pohľadnica prírodnej scenérie, nemá, signo L.Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov