XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Specialized articles

Beginning    <<   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   >>   End
22. 01. 2009

Post Partner - New service of the Slovak Post

Nová služba Slovenskej pošty, a. s. Pošta Partner pre verejnosť - základné informácie a zaujímavé poštové doklady.

Vojtech Jankovič (na základe podkladov Ing. Boženy Repkovej, Slovenská pošta, a. s.)
18. 12. 2008

Euro in postal service

Informácie o prechode na euro, jeho dopadoch na vydávanie poštových známok a o zmenách v poštových službách.

Vojtech Jankovič (s použitím materiálov Slovenská pošta/POFIS)
14. 12. 2008

Day of Postage Stamp at School

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Mgr. Ján Mička
12. 11. 2008

New issue of the periodical Zberatel (Collector) 2008/11

Information about the publication of a new issue of the Zberateľ (Collector) magazine, which brings a lot of interesting information and professional articles for collectors of various collecting areas.

Vojtech Jankovič
Beginning    <<   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists