Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Postal History and Postal Service:
Christmas envelope of the Slovak Post

Christmas envelope of the Slovak Post
Author: Mgr. Ján Mička
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 01. 2010 01:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Zaujímavá (služobná?) obálka Slovenskej pošty pre zasielanie darčekov z Vianočnej pošty 2009.


Slovenskí zberatelia príležitostných poštových pečiatok sa právom hnevajú, že vianočná pečiatka v Rajeckej Lesnej (obdoba Chriskindl v Rakúsku a Božího Daru v Čechách) sa používa iba jeden deň na začiatok akcie Vianočná pošta - Ježiško. Neteší to najmä zberateľov cirkevných a konkrétne vianočných motívov. Kritiky je samozrejme vždy dosť aj nápadov medzi filatelistami, ako to robiť inak a lepšie. Je však zaujímavé, že Slovenská pošta pri zasielaní (ne)splnených vianočných želaní deťom v akcii Ježiško posiela každoročne ako „odškodné“ aspoň malý suvenír – darček v podobe samolepiek, vystrihovačiek alebo doplňovačiek ku kresbičkám. Darčeky sa posielajú deťom v obálke formátu A5, na ktorej je „známka“ s vianočným motívom a odtlačkom pečiatky zo Starej Lesnej s pozmeneným textom pôvodnej príležitostnej pečiatky bez dátumu iba s označením roku 2009. Navyše na obálke je logo Slovenskej pošty, a.s. Potiaľ by sa pekná farebná obálka dala považovať za celinovú, nakoľko je na nej vytlačená „známka“ oficiálnym vydavateľom, i keď nie je uvádzaná v katalógu ani nebola uvedená v emisnom pláne. To, že nie je na nej uvedený názov SLOVENSKO, mi nejako zvlášť neprekáža, pretože to by nebol jediný prípad vydanej známky bez označenia známkovej krajiny. A chýbajúca nominálna hodnota? Nemajú ju vytlačené ani známky na služobných obálkach Slovenskej pošty alebo ministerstva. A tu mi prichádza na um myšlienka, že obálka by sa dala považovať za služobnú obálku, aj keď nenesie označenie Vec poštovej služby...
Prepravenú celistvosť možno však celkom isto použiť v exponáte s vianočnou tematikou (a tohoročnú aj s námetom kozmu!) navyše, ak nesie ako dôkaz prepravy kód triediacej linky NEC. O celej akcii sa mohli záujemcovia viac dozvedieť na adrese www.jezisko.sk.
Uvedená celistvosť (celina?) by nemali ujsť pozornosti námetových a regionálnych zberateľov poštových materiálov, ktoré sa dotýkajú zaujímavosti poštovej prevádzky, pretože jej tajomstvo a trošku záhadnosti si to zaslúžia. Zaujíma ma aj názor ostatných zberateľov, najmä tematiky Vianoc. Ja za jej získanie vďačím svojmu vnúčikovi Matejkovi.


Vianocna posta 2009
 

Komentár k článku:
(autor komentára: Vojtech Jankovič, na základe dotazu na zodpovedných pracovníkov Slovenskej pošty, a.s.)

Uvedená obálka je skutočne zaujímavou ukážkou poštovej prevádzky Slovenskej pošty. Používa ju výlučne pošta a to pre projekt Vianočná pošta - na zasielanie odpovede od Ježiška. Každý rok je obálka iná, prispôsobená grafike daného ročníka, rovnako aj natlačená "známka" a "propagačná pečiatka", takže celá obálka vyzerá na prvý pohľad ako bežná obálka so známkou a pečiatkou. Počet takýchto obálok závisí od počtu listov, ktoré prídu poštovému Ježiškovi na jeho adresu a na ktoré posiela svoju odpoveď, priemerne je to 100 tis. kusov ročne. Obálku, ktorá prejde poštou, môže získať každý, kto napíše Ježiškovi list alebo pohľadnicu na jeho adresu 999 99 Ježiško. Bolo tak možné urobiť do konca roka 2009. Na listy zaslané po tomto termíne príde odpoveď až v ďalšom ročníku - opäť v predvianočnom období.
Prosíme tých, čo o podobných obálkach z minulých rokov vedia ďalšie podrobnosti alebo ich dokonca vlastnia, nech nám pošlú informácie alebo obrázky. Vopred ďakujeme!

Obálka je zaujímavá nepoužitá (dá sa k nej vôbec dostať?), ale samozrejme ešte lepšie použitá - asi jediným dokladom jej poštového použitia môže byť čiarový kód, nakoľko Slovenská pošta služobné obálky zvyčajne nepečiatkuje. Samozrejme, na poštou prepravenej obálke sa môžu objaviť ďalšie pečiatky alebo nálepky a značky poštovej prevádzky, napríklad pri nesprávnej adrese alebo presťahovaní, zatiaľ sme však takýto prípad nezaznamenali. Výnimku z uvedeného tvorí priložená ďalšia obálka, ktorú mi na moje požiadanie poslali zo Slovenskej pošty a na ktorej je okrem slabo čitateľného čiarového kódu aj (žiaľ) dosť nečitateľný odtlačok ručnej pečiatky Pošty Banská Bystrica 1 zo dňa 11. 1. 2010.

Z uvedeného vyplýva, že uvedená obálka v žiadnom prípade nie je celinová obálka (natlačená imitácia známky nemá žiadnu výplatnú hodnotu ani nie je potvrdením o úhrade poštovného), ale špeciálna obálka na poštové (=služobné) použitie pre potreby Slovenskej pošty, čo je v podstate definícia služobnej obálky. Je to teda jednoznačne jednoúčelová služobná obálka Slovenskej pošty.

Služobná obálka ako taká má miesto nielen v poštovo-historických zbierkach (a exponátoch) zameraných na regionálnu filateliu a rôzne formy poštovej prevádzky, ale dokonca aj v zbierkach (a exponátoch) námetových ako plnohodnotný filatelistický materiál. Použiteľné námety si každý môže zvoliť sám na základe obrazových prvkov: raketa (na pseudoznámke), vianočný stromček, hračky (lietadlo - dvojplošník, plyšový medvedík, futbalová lopta, farebné kocky, bábika a detská trojkolka), prípadne logo Slovenskej pošty a Vianočnej pošty a námetovo bohaté logá sponzorov akcie uvedené na zadnej strane obálky (UNICEF, minerálna voda, počítače, časopisy pre deti a pod.).

Ako vidno, pozorné sledovanie bežnej korešpondencie prináša omnoho širšie (a zaujímavejšie) zberateľské pole pôsobnosti ako len zbieranie "oficiálnych" produktov Slovenskej pošty alebo POFISu. Na základe uvedených faktov navrhujeme zaradiť túto obálku (a prípadné ďalšie z minulých rokov) medzi oficiálne služobné obálky Slovenskej pošty.


Vianocna posta 2009
 
Vianocna posta 2009
 Kontakt na autora článku: Ján Mička

Author: Ján Mička

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists