Author: Mgr. Ján Mička

List of articles:


Day of Postage Stamp at School (14.12.2008)

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Christmas envelope of the Slovak Post (25.01.2010)

Zaujímavá (služobná?) obálka Slovenskej pošty pre zasielanie darčekov z Vianočnej pošty 2009.

Franking of euro postage stamps - Cultural Heritage of Slovakia (25.07.2012)

Článok o rôznych typoch známkových frankatúr a možnostiach vzniku zaujímavých frankatúr eurových známok.

G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (Petersburg in maximaphilately) (the review) (14.10.2010)

Recenzia knihy venovanej autorkinej zbierke analogických pohľadníc s námetom Sankt Peterburgu.

Štefan Kollár: Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko (History of Graphic Design of postage stamp production and Slovakia) (the review) (10.06.2011)

Recenzia knižnej publikácie Štefana Kollára - Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko.

10 meetings (of the ring of young philatelists) (28.11.2011)

Methodological tool for the leaders of the rings of young philatelists suitable for all those who have decided to dedicate their activity to children as well as to novice philatelists.

Pedagogy in the work of the leader of a ring young philatelists I. (20.12.2011)

Brief aid to help leaders of rings of young philatelists in setting up the ring and its leadership (Part I).

Pedagogy in the work of the leader of a ring young philatelists II. (20.12.2011)

Brief aid to help leaders of rings of young philatelists in setting up the ring and its leadership (Part II).

Pedagogy in the work of the leader of a ring young philatelists III. (20.12.2011)

Brief aid to help leaders of rings of young philatelists in setting up the ring and its leadership (Part III).

Pedagogy in the work of the leader of a ring young philatelists IV. (20.12.2011)

Brief aid to help leaders of rings of young philatelists in setting up the ring and its leadership (Part IV).

The relationship between the circle of young philatelists and school (07.03.2012)

Malá inšpirácia pre začínajúcich zberateľov a vedúcich krúžkov mladých filatelistov od dlhoročného skúseného vedúceho krúžku mladých filatelistov Janka Mičku.

But who would be afraid of computers? (11.09.2013)

Článok venovaný tematickému pohľadu na poštové známky a iné filatelistické materiály súvisiace s počítačmi - s históriou ich vývoja a rôznych foriem využitia v každodennom živote.

SLOVENSKO or SLOVLNSKO? - Curiosity on the stamp Church in Svatuse (26.09.2016)

Zaujímavý nález náhodnej tlačovej chyby na známke Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach, ktorá (aspoň opticky) mení názov krajiny vydania.

Haviva Reik - Israeli Slovakiana (25.12.2019)

Suprising Israeli Slovakiana - Chaviva Reik (1914 - 1944) - Zionist activist and member of the Amsterdam Airborne Group.

About tinkers and tinkering a little differently (25.12.2019)

Traditional Slovak tinkering through the eyes of a thematic collector.

QSL card and Wuppertal Schwebebahn (23.03.2020)

Thematic article on the Wuppertaler Schwebebahn (Wuppertal Suspension Railway) inspired by the article by J. Micka: Interesting thematic connection - railway.

And why is not philately (in schools) (26.06.2020)

Reflections of an experienced philatelist and leader of young philatelists circles on the possibility of introducing philately to schools

World Stamp Exhibition CHINA 2019 - notes and comments (26.06.2020)

Observations of Jan Micka (not only) on the world exhibition CHINA 2019 in Wuhan, ChinaAll authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists