Autor: Mgr. Ján Mička

Zoznam článkov:


Deň poštovej známky v škole (14.12.2008)

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Vianočná obálka Slovenskej pošty (25.01.2010)

Zaujímavá (služobná?) obálka Slovenskej pošty pre zasielanie darčekov z Vianočnej pošty 2009.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska (25.07.2012)

Článok o rôznych typoch známkových frankatúr a možnostiach vzniku zaujímavých frankatúr eurových známok.

G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia) (14.10.2010)

Recenzia knihy venovanej autorkinej zbierke analogických pohľadníc s námetom Sankt Peterburgu.

Štefan Kollár: Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko (recenzia) (10.06.2011)

Recenzia knižnej publikácie Štefana Kollára - Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko.

10 schôdzok (krúžku mladých filatelistov) (28.11.2011)

Metodická pomôcka pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov (KMF) ZSF, vhodná pre všetkých, ktorí sa rozhodli venovať deťom (a začínajúcim filatelistom).

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov I. (20.12.2011)

Stručná pomôcka na pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov pri založení krúžku a jeho vedení (I. časť).

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov II. (20.12.2011)

Stručná pomôcka na pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov pri založení krúžku a jeho vedení (II. časť).

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov III. (20.12.2011)

Stručná pomôcka na pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov pri založení krúžku a jeho vedení (III. časť).

Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov IV. (20.12.2011)

Stručná pomôcka na pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov pri založení krúžku a jeho vedení (IV. časť).

Vzťah medzi krúžkom mladých filatelistov a školou (07.03.2012)

Malá inšpirácia pre začínajúcich zberateľov a vedúcich krúžkov mladých filatelistov od dlhoročného skúseného vedúceho krúžku mladých filatelistov Janka Mičku.

Ktože by sa počítačov bál? (11.09.2013)

Článok venovaný tematickému pohľadu na poštové známky a iné filatelistické materiály súvisiace s počítačmi - s históriou ich vývoja a rôznych foriem využitia v každodennom živote.

SLOVENSKO alebo SLOVLNSKO? - Zaujímavosť na známke Kostol vo Svätušiach (26.09.2016)

Zaujímavý nález náhodnej tlačovej chyby na známke Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach, ktorá (aspoň opticky) mení názov krajiny vydania.

Chaviva Reiková – izraelské slovacikum (25.12.2019)

Prekvapivé izraelské slovacikum - Chaviva Reichová (1914 - 1944) - sionistická aktivistka a členka výsadkovej skupiny Amsterdam.

O drotároch a drotárstve trochu inak (25.12.2019)

Tradičné slovenské drotárstvo očami tematického zberateľa.

QSL lístok a Závesná železnica Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal (23.03.2020)

Tematický článok o Závesnej železnici Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal inšpirovaný príspevkom J. Mičku: Zaujímavá tematická súvislosť - železničná.

A prečo nie je aj filatelia (na školách) (26.06.2020)

Zamyslenie skúseného filatelistu a vedúceho krúžkov mladých filatelistov nad možnosťou zaviesť filateliu do škôl

Svetová výstava poštových známok CHINA 2019 - poznámky a komentáre (26.06.2020)

Postrehy Jána Mičku (nie len) k svetovej výstave CHINA 2019 vo Wu-chane (Čína).Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov