Čo zbierame? ... známky arabských šejkátov

Prehľad rôznych vydaní poštových známok a "známok", ktoré v dobe svojej existencie vydávali arabské šejkáty alebo vychádzali s ich povolením alebo dokonca bez ich povolenia a ich odlíšenie na základe dátumu vydania.

10. 12. 2023

Tematická filatelia:
QSL lístok a Závesná železnica Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal

QSL lístok a Závesná železnica Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal
Autor: Ján Mička, Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk / www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 03. 2020 15:44

Tematický článok o Závesnej železnici Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal inšpirovaný príspevkom J. Mičku: Zaujímavá tematická súvislosť - železničná.


Zaujímavá tematická súvislosť - železničná


Pred časom mi zavolal bývalý kolega, riaditeľ školy, že organizujú zber starého papiera a v ňom naďabil na cca 50 pohľadníc, či ich ako filatelista nechcem. Samozrejme, že ponuku som prijal už len kvôli jeho nadšeniu, že mi obohatí filatelistickú zbierku.

„Pohľadnice“ neboli normálnymi pohľadnicami, ale zbierkou QSL lístkov (*), ktoré si rádioamatéri posielajú vzájomne na potvrdenie rádiového spojenia. Niektoré lístky som si nechal a zvyšok zostavy som dal vtedy Dr. Štefanovi Kollárovi, riaditeľovi Poštového múzea Banská Bystrica, ako možný doklad či dôkaz vzájomnej komunikácie ľudí.

Aj keď nešlo o poštový materiál (s výnimkou niektorých QSL lístkov, ktoré boli s vylepenou známkou a riadne poslané poštou), dúfal som, že ich niekedy využijem napr. s mladými filatelistami ako ukážku možného zaradenia do exponátu otvorenej triedy.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

QSL lístok s vyobrazením závesnej železnice Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal, na ktorom odosielateľ Johannes z Nemecka potvrdzuje príjem krátko-vlnového signálu amatérskej rádiostanice OK3KXE vysielateľovi Milanovi zo dňa 20. VI. 1980. Reverz QSL lístku má okrem adresných liniek (pre prípad zaslania poštou so známkou) rubriky pre potvrdenie spojenia, ako sú dátum, čas, frekvenciu, polohu rádiostanice a volací znak operátora.Netušil som, že raz získam aj riadnu nemeckú celinu, poštový lístok s takmer zhodným obrazom, viažuci sa na Wuppertalskú Schwebebahn, ktorá patrí z konštrukčného hľadiska medzi jednokoľajové železnice označované angl. výrazom monorail. Z internetu som zistil, prečo má práve nemecký Wuppertal takúto unikátnu železnicu.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Treba hneď uviesť, že v období vzniku tejto železnice Wuppertal neexistoval, ten vznikol až 1. augusta 1929 zlúčením dvoch veľkých miest (Barmen a Elberfeld) a troch menších miest (Ronsdorf, Cronenberg a Vohwinkel). Spočiatku sa volalo Barmen-Elberfeld, ale po ankete obyvateľov bolo v roku 1930 premenované na Wuppertal. Tým sa zvýraznilo, že mesto sa ťahá v dĺžke cca 15 kilometrov údolím rieky Wupper.

Rozvoj priemyselných miest Barmen i Elberfeld koncom 19. storočia vyžadoval riešenie verejnej dopravy, čo viedlo k enormnému zaťaženiu jednej komunikácie. Do roku 1895 zvládala osobnú dopravu konská dráha a v nasledujúcom roku ju vystriedala klasická električka.

Tá však nedokázala zvládnuť stále narastajúce nároky na dopravu medzi sesterskými mestami v uzučkom údolí rieky Wupper. Uvažovalo sa o vybudovaní podzemnej dráhy, ale tá vzhľadom na geologické pomery bola nerealizovateľná. Vtedy sa objavil istý pán Carl Eugen Langen, pruský kráľovský komerčný radca, vynálezca, konštruktér a podnikateľ. Ten vo svojom cukrovare v Kolíne nad Rýnom vybudoval nákladný dopravný systém, pri ktorom sa malé vozíky pohybovali po koľajniciach na strope.

Dôvtipný Langen si uvedomil, že takýto podvesný systém by sa dal použiť aj na prepravu ľudí hlavne tam, kde sa ťažko dá vybudovať klasická železnica či cesta. Svoj systém zavesenej jednokoľajovej železnice na dopravu osôb si neskôr patentoval. Definitívne sa o výstavbe Schwebebahn rozhodlo 22. septembra 1894 a s výstavbou trate sa začalo v roku 1898. Jednokoľajová trať, na ktorej sú zavesené vozne, spočíva na priečnych rámových konštrukciách ukotvených zväčša na brehu riečky Wupper (len malá časť dráhy vedie nad ulicami !) a preprava verejnosti na prvom úseku, medzi stanicami Zoo a Kluse, sa začala 1. marca 1901. Denne prepraví Schwebebahn asi 75 tisíc cestujúcich.

Podľa údajov z internetu J. Mička

__________ . __________


Komentár redaktora a doplnenie informácií a filatelistických materiálov


Toľko pôvodný príspevok J. Mičku uverejnený na webovej stránke Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk. Vzhľadom na to, že obsahuje viacero zaujímavých tematických informácií a otvára aj problematiku QSL lístkov a ich zbierania, prípadne aj použitia vo filatelistických exponátoch, dovolil som si autora osloviť a jeho príspevok prevziať. Zároveň uvedené informácie doplniť o ďalšie filatelistické materiály týkajúce sa Závesnej železnice vo Wuppertali, ktoré prikladám. Naznačené informácie o lístkoch QSL a ich využití budú predmetom niektorého z ďalších článkov.


Závesná železnica Schwebebahn - Filatelistické doklady


Závesná jednokoľajová železnica Schwebebahn v nemeckom meste Wuppertal, ktorú skvelo priblížil J. Mička v svojom príspevku, je veľmi obľúbenou technickou atrakciou mesta. Aj preto sa stala námetom viacerých filatelistických materiálov. Uvádzam tie, ktoré sa mi podarilo vyhľadať. Ak viete o ďalších, budem rád, ak ma o nich informujete. Rozšíri to už i tak celkom bohatý prehľad, ktorý ukazuje, že by mohol byť základom pre samostatnú kapitolu v tematickom exponáte venovanému železniciam alebo koľajovej doprave, prípadne by dokonca mohol byť základom jednorámového exponátu venovanému tejto - z technického pohľadu - unikátnej dopravnej konštrukcii. Nuž posúďte sami:


Príležitostné poštové známky


Nemecká pošta zatiaľ vydala dve príležitostné poštové známky venované Wuppertalskej závesnej železnici Schwebebahn.

Prvú príležitostnú poštovú známku v hodnote 50 Pf. vydala Nemecká pošta v roku 1976 pri príležitosti 75. výročia spustenia Wuppertalskej Schwebebahn do prevádzky. Pravdepodobne sa používali dve pečiatky prvého dňa BONN 1 - 6. 4. 1976 a WUPPERTAL 1 - 6. 4. 1976 s vyobrazením rôznych pohľadov na Schwebebahn.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal


Druhú príplatkovú príležitostnú poštovú známku v hodnote 0,56 + 0,26 € vydala Nemecká pošta v roku 2001 pri príležitosti okrúhleho 100. výročia spustenia Wuppertalskej Schwebebahn do prevádzky. Pravdepodobne sa používala jedna pečiatka prvého dňa BERLIN ZENTRUM - 08. 03. 2001 s vyobrazením konštrukcie Schwedebahn, na ktorej je zavesená poštová obálka.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal


Poštové lístky s natlačenou známkou


Železnica Schwebenbahn sa objavuje na štandardných poštových lístkoch venovaných mestám, obciam a miestam v Nemecku, na ktorých je zobrazená buď priamo alebo len vo forme informačného textu.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Poštový lístok 5600 Wuppertal - Wuppertal hängt an der Schwebebahn....


Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Poštový lístok 5600 Wuppertal - Stadt der weltberümhtem Schwebebahn....Okrem štandardných poštových lístkov vydala Nemecká pošta príležitostný poštový lístok s natlačenou štandardnou známkou s príležitostnou prítlačou k výstave NAPOSTA 1976.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste WuppertalCelinové obálky s natlačenou známkou


Nemecká pošta vydala dve celinové obálky: príležitostnú celinovú obálku s natlačenou štandardnou známkou s prítlačou k výstave NAPOSTA 1976 a príležitostnú celinovú obálku s natlačenou originálnou známkou 100 rokov Wuppertalskej Schwebebahn s prítlačou k výstave NAPOSTA 2001.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste WuppertalPríležitostné poštové pečiatky


Okrem vyššie uvedených pečiatok prvého dňa a príležitostných pečiatok k výstavám NAPOSTA 1976 a NAPOSTA 2001, na ktorých je zobrazená železnica Schwebebahn, môžeme nájsť niekoľko ďalších príležitostných pečiatok, ktoré majú Schwebebahn ako hlavný alebo vedľajší motív.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Príležitostná poštová pečiatka k Prvej regionálnej výstave krúžkov mladých filatelistov Severného Porýnia-Westfálska vo Wuppertali-Barmene s vyobrazením železnice Schwebebahn a červený kašet "1. Postbeförderung mit der Wuppertal Schwebenbahn Barmen-Vohwinkel" (= 1. poštová preprava Wuppertalskou Schwebenbahn Barmen-Vohwinkel), obe použité 10. 5. 1961.Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste WuppertalPríležitostné (poštové) kašety


Zatiaľ jediný - mne známy - príležitostný (poštový) kašet s vyobrazením Wuppertalskej železnice Schwebebahn sa používal vo fialovej farbe pri príležitosti prvého nemeckého poštového letu vrtuľníkom na trase Wuppertal - Düsseldorf 10. 6. 1951. Let sa konal pri príležitosti Nemeckej výstavy leteckej pošty vo Wuppertali v roku 1951.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal


Druhý kašet so súvisom s Wuppertalskou železnicou Schwebebahn, ale len s textovým odkazom, je uvedený na zásielke k príležitostnej pečiatke k Prvej regionálnej výstavy krúžkov mladých filatelistov Severného Porýnia-Westfálska vo Wuppertali-Barmene (pozri vyššie).


Strojové propagačné pečiatky


Propagačné strojové pečiatky využívajú symboliku železnice Schwebebahn na prilákanie návštevníkov do Wuppertalu a povoziť sa aspoň raz za život v tejto technickej atrakcii.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

"man schwebt in Wuppertal" = človek sa vznáša vo Wuppertale
"EINMAL IM LEBEN DURCH WUPPERTAL SCHWEBEN" = raz za život sa vznášať cez Wuppertal.
Odtlačky výplatných strojov


Symbolika železnice Schwebebahn sa objavuje aj v niektorých odtlačkoch výplatných strojov a to jednak ako symbol mesta alebo zakomponovaná do loga mesta Wuppertal.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal


Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal
Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Dva moderné "modré" odtlačky výplatných strojov s logom mesta Wuppertal, v ktorom je zakomponovaná symbolika Wuppertalskej závesnej železnice Schewebebahn. Rovnaké logo je použité aj na prvom poštovom lístku v pôvodnom článku J. Mičku.
Pohľadnice


Na záver pripájam niekoľko ukážok dobových pohľadníc (rok 1909, 1920 a 1920 - 1930) s vyobrazením Wuppertalskej závesnej železnice Schwebebahn.

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal

Wuppertal - Drei Bahnen an der Sonnborner Brücke: Unikátny pohľad na tri koľajové dopravné prostriedky súčasne - vlak, električka a Schwebebahn.Pohľadníc s týmto námetom je mnoho, iste by sa nimi dali zdokumentovať stanice alebo niektoré zaujímavé úseky železnice, prípadne aj niektoré "udalosti" z jej bohatého života. Opäť ďalší námet pre zberateľov...A úplne na záver som si dovolil pripojiť jednu "futuristickú" pohľadnicu, akých sa v minulosti objavilo mnoho a všetky sa navzájom podobajú - predstavujú budúcnosť mestskej dopravy vždy s veľmi podobnými dopravnými prostriedkami na zemi i vo vzduchu nad konkrétnym mestom. Táto je vytvorená pre rumunského mesto Temešvár (Timisoara). Uvádzam ju tu preto, že je na nej nad mestom, rovnako ako na väčšine ostatných podobných, okrem lietajúcich strojov aj závesná železnica, ktorá je jednoznačne inšpirovaná závesnou železnicou Schwebebahn ponad mesto Wuppertal....

Schwebebahn - Závesná železnica v nemeckom meste Wuppertal


_____________

(*) QSL lístok (alebo karta QSL) je písomné potvrdenie buď obojsmernej rádiokomunikácie medzi dvoma amatérskymi rozhlasovými stanicami; jednosmerný príjem signálu z AM rádia, FM rádia, televízie alebo krátko-vlnovej vysielacej stanice; alebo príjem obojsmernej rádiokomunikácie poslucháčom tretej strany. Typická karta QSL má rovnakú veľkosť a je vyrobená z rovnakého materiálu ako typická pohľadnica.

QSL lístok získal svoj názov z Q kódu "QSL". Správa s Q kódom môže znamenať vyhlásenie alebo otázku (keď za kódom nasleduje otáznik). V prípade „QSL?“ (všimnite si otáznik) znamená „Potvrdzujete prijatie môjho prenosu?“ zatiaľ čo „QSL“ (bez otáznika) znamená „Potvrdzujem prijatie vášho prenosu“. (Zdroj: Wikipedia - slobodná encyklopédia.)
Použité zdroje


Informácie a obrázky sú čerpané z internetu, najmä Wikipedia - slobodná encyklopédia a Delcampe International a z vlastného archívu.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov