Premiérová filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 v Poprade

Informácie o Premiérovej filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou POPRADFILA 2024 v Poprade.

31. 10. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
Autor: Mgr. Ján Mička (text), Vojtech Jankovič (sprievodné obrázky)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 25. 07. 2012 13:38

Článok o rôznych typoch známkových frankatúr a možnostiach vzniku zaujímavých frankatúr eurových známok.


Vydanie prvých slovenských eurových známok je ojedinelým počinom slovenskej pošty. Vydanie pamätnej jednoeurovej známky 1. 1. 2009 a ďalších 12 známok na druhý deň po Novom roku robí tieto dve emisie spolu dosiaľ najväčšou sériou medzi novodobými slovenskými známkami. Jednofarebné prevedenie druhej časti známok vrátane známky poštového hárčeka so známkou 1,33 eur, dáva pre zberateľov možnosť vyhľadávania celistvostí a zbierania rôznych frankatúr, čo nesporne obohacuje filatelistickú prax. To môže pripomínať niektoré historické súvislosti s vydaním viacpočetných československých známkových sérií, napr. klasických Hradčian (aj keď všetky hodnoty nevyšli v jediný deň) alebo neskôr známok Londýnskeho vydania a Portrétov T. G. Masaryka, E. Beneša a M. R. Štefánika z roku 1945 (obe série po 16 známok). Podobne veľká 13-známková séria výplatných známok Povolania vyšla v roku 1954. Zo slovenských známok mali veľký počet Doplatné v roku 1939 (12) a v roku 1942 (15), obe však boli iba vo dvoch farbách, modrej a červenej, resp. hnedej a červenej.

Nominálne hodnoty nových slovenských eurových známok boli vydavateľom nesporne volené tak, aby vyhovovali potrebám poštovej prevádzky. Teda na jednej strane sú medzi nimi známky, ktorých nominálne hodnoty zodpovedajú poštovým tarifám za konkrétne poštové služby a na druhej strane sú v sérii hodnoty, ktoré slúžia na doplnkové frankatúry k ďalším známkam alebo k vypotrebovaniu známok v tom čase platnej korunovej meny.


Jednoznámková frankatúra


Najjednoduchším príkladom použitia je jednoznámková frankatúra, keď na požadovaný poštový poplatok sa využije jediná známka, napr. 0,33 eur pre list 2. tarifnej triedy do hmotnosti 50 g. Zaujímavým príkladom je samozrejme aj situácia, ktorá nastala s využitím frankatúry FDC s vylepenými známkami nižšej hodnoty ako 33 centov, ktoré tiež pri poštovom použití môžeme pokladať za jednoznámkové frankatúry, aj keď nominál vylepených známok nezodpovedá príslušnému tarifu (pozri článok: Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Jednoznámková frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi na liste 1. triedy vo vnútrozemí odoslaná z Pošty Partner 931 02 Šamorín.
 

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Jednoznámková frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni na liste doporučenom vo vnútrozemí.
 


Viacnásobná frankatúra


Viacnásobná frankatúra vznikne vtedy, keď požadované výplatné sa uhradí najmenej dvomi alebo viacerými rovnakými známkami, buď v páske, v blokoch alebo i jednotlivo. Napr. poplatok za neštandardný list do 100g činí 0,60 eur a na liste bude 3-páska 20-centovej známky alebo 6-páska 10-centovej. Teoreticky sa môžu vyskytnúť aj „frankatúrové bomby“ 60 ks jednocentových známok alebo iných nižších hodnôt niektorej známky na vyplatenie relatívne vysokého poštovného pre konkrétnu zásielku. Prvý uvedený príklad je trojnásobná, druhý 6-násobná frankatúra. (A môžu vznikať aj ďalšie zaujímavé varianty farebných frankatúr, napr. po zmene poštových taríf). Uvedené príklady sa týkajú poštových taríf najmä v čase vydania emisie.)

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Viacnásobná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach na liste vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Viacnásobná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach na pohľadnici vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Viacnásobná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach na doporučenom liste vo vnútrozemí.
 


Farebná frankatúra


Nepochybne najkrajšie poštové celistvosti vzniknú v prípade farebných frankatúr. Nastane to vtedy, keď celé požadované výplatné sa uhradí dvomi alebo viacerými známkami emisie. Pekná 3-farebná frankatúra vznikne na doporučenej zásielke do 50 g použitím známok 1 euro, 2 a 1 cent, 4-farebná frankatúra je napr. pri úhrade poštovného za v praxi sa najviac vyskytujúce zásielky pri vylepení známok 20, 10, 2 a 1 cent.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Farebná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch, Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu, Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – PominovciachKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach na pohľadnici vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Farebná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo SvätušiachKultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Farebná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej KapituleKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Kombinovaná frankatúra


V praxi sa budú vyskytovať aj kombinované frankatúry nových známok. Je to vtedy, ak na výplatné sa využijú známky emisie tak, že niektorá známka sa použije viac razy, čo nastáva vtedy, keď nie sú k dispozícii známky vyšších hodnôt a nahrádzajú sa násobkami hodnôt nižších. Napr. pre list 1. triedy do 50 g, kde je výplatné 0,53 eur, sa využije frankatúra, pozostávajúca z 2 ks 20-centových známok a po jednej známke 10, 2 a 1 cent. Musia sa použiť minimálne 2 rôzne známky emisie a aspoň jedna sa použije viackrát.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Kombinovaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v BoldoguKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach na liste vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Kombinovaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v ŠiveticiachKultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Kombinovaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo SvätušiachKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Zmiešaná frankatúra


Budete so mnou súhlasiť, a prax to potvrdzuje, že do vypotrebovania známok poštou alebo jej zákazníkmi, sa až do 31. 12. 2009, teda do skončenia známok korunovej meny, vyskytovali ešte zmiešané frankatúry. Bolo to pri úhrade poštovej tarify najmenej dvomi známkami rôznych emisií, teda ak sa „eurové“ známky využívali spoločne so známkami korunovej meny. V praxi to môže byť napr. vtedy, ak list má vylepenú 10 Sk známku pre „obyčajnú“ zásielku a zákazník si pri okienku spomenie, že list pošle ako 1. triedu alebo doporučene a obsluha pri okienku dolepí hodnotu za požadovanú službu známkami v eurovej mene.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach a výplatnej známky Holíč (korunová nominálna hodnota 22 Sk), na zadnej strane dofrankovaná známkami Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v ŠiveticiachKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu na doporučenom liste vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach a výplatnej známky Nitra (korunová nominálna hodnota 2 Sk) na liste vo vnútrozemí s príležitostnou pečiatkou.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule, výplatnej známky Prezident Kováč (korunová nominálna hodnota 2 Sk), výplatnej známky Nitra (korunová nominálna hodnota 2 Sk), automatovej známky (korunová nominálna hodnota 7 Sk) a známky Blahoprajná známka - Kytica (symbolická nominálna hodnota T2 50g) na liste 1. triedy vo vnútrozemí s dennými pečiatkami a príležitostnou pečiatkou.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach a známky Deťom: Pavol Dobšinský (symbolická nominálna hodnota T2 50g) na doporučenom liste vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v ŠiveticiachUmenie: Gotická nástenná maľba na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známok Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach, Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo SvätušiachKultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule a známky EUROPA 2009: Astronómia na cennom liste (PL = poistený list) 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Príkladov a možností je samozrejme viac. Veď v praxi bolo možné používať poštové lístky, aerogramy alebo celinové obálky. Okrem známok s číselným nominálom sú tu aj automatové známky a známky so slovným označením tarifnej triedy a hmotnosti zásielky pre ktorú sú určené. Ako doplnková frankatúra sa môže vyskytovať aj poplatok, zúčtovaný otlačkom výplatného stroja.

Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi a celinovej obálky s prítlačou 200. výročie narodenia Franza Liszta na doporučenom liste vo vnútrozemí.
 


Frankatúry eurových známok - Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Zmiešaná frankatúra známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí a odtlačku výplatného stroja (0.37 €) na doporučenom liste 1. triedy vo vnútrozemí.
 


Známka s najnižšou nominálnou hodnotou, Kopčany 0,01 eur, má medzi slovenskými známkami takpovediac unikátne postavenie. Jej nominálna hodnota ako 1/100 základnej meny (euro) je totiž vôbec najnižšou, aká se medzi slovenskými známkami doteraz vyskytla. „Prekonala“ tak najnižšiu nominálnu hodnotu 2h na slovenských novinových obdobia 1939 – 1945. Aj v československej známkovej tvorbe sa 1/100 základnej meny vyskytla výnimočne, prakticky iba raz, na 1 (halierovej) hodnote Hradčany hnedá, ak odhliadneme od pretlačovej série Pošta československá 1919, kde boli na pretlače využité aj rakúske a maďarské známky s nominálmi 1 h a 1 f ako stotín vtedajších korún.

Pre posudzovanie vyššie uvedených frankatúr treba zdôrazniť, že na celistvostiach musí byť výška poplatku za poštovné uhradená presne, nepripúšťa sa odchýlka nedostatočne vyplatených zásielok (doplatné známky sa v súčasnosti nepoužívajú). Ani prefrankované zásielky, ak známky vylepí odosielateľ, sa za farebné frankatúry podľa filatelistických pravidiel nepovažujú. Takéto prípady by vzhľadom na existenciu najnižších hodnôt známok, umožňujúcich doplniť každú sumu výplatného, nemali objaviť. Pravidlá frankatúr v klasickom období filatelie pripúšťali mierne prefrankované zásielky iba v prípade zmiešaných frankatúr pri zmenách, súvisiacich s prechodom napr. rakúskej na československú poštovú správu a pri využívaní rôznych druhov známok (napr. doplatných s výplatnými).

Skrátka filatelista, ktorý chce dokonale zmapovať terajšiu situáciu v poštovej prevádzke, má nepreberné pole možností na svoje skúmanie a dokladovanie rôznych zaujímavostí súčasnej prevádzky. Čas beží, snažme sa tieto celistvosti zachytiť v čase ich vzniku, raz to história zhodnotí.
Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Ján Mička
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov