Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tradičná celoslovenská filatelistická burza v Trenčíne
G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)

G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)

G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)

G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)


G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)
  Recenzia knihy venovanej autorkinej zbierke analogických pohľadníc s námetom Sankt Peterburgu.
   
  Autor: Mgr. Ján Mička
Publikované: 14. 10. 2010 19:42
 


Profesorka Galina Pavlovna Čudesová je doktorkou ekonomických vied a významnou ruskou zberateľkou analogických pohľadníc. Maximafíliou sa zaoberá od školských lavíc, teda v podstate celý život, a svoju záľubu – maximafíliu sa pokúsila priblížiť ďalším záujemcom napísaním knižky uvedenej v titule. Treba povedať, že je úspešnou vystavovateľkou CM na národných výstavách v Rusku aj na medzinárodných výstavách Sankt Peterburg – Rusko 2007, WIPA Viedeň 2008. Kladom knižky je jej dvojjazyčnosť (ruština, angličtina, čo ju robí prijateľnejšou aj tým čitateľom, ktorí sa povinne ruský jazyk už neučili) a snaha o maximálnu názornosť – (je v nej okolo 170 analogických pohľadníc zo zbierok autorky, všetko vo farbe).

Vo všeobecnom úvode sa venuje histórii maximafílie a etapám jej vývoja od začiatkov XX. storočia. Ďalšia časť je popisom zbierky Petrohradu, ktorá má 12 kapitol. Jednotlivým kapitolám sa venuje v hlavnej časti knihy, dokladajúc ich ukážkami použitých CM zo zbierky. Je šťastím autora (a filatelistov či filokartistov vôbec), že Petrohrad (a predtým Leningrad, Sankt Peterburg) ako veľké mesto založené ruským cárom Petrom I. zobrazilo a vydalo svoje historické pamiatky a tu žijúce osobnosti na množstve pohľadníc a je na šikovnosti zberateľov hľadať k nim aj vydané ruské alebo sovietske známky. A opäť treba povedať, že vydavateľská politika v bývalom Sovietskom zväze a v Rusku bola k téme naklonená. Dokonca tak, že mnohé poštové známky (aj pohľadnice) umožnili zhotovenie viacerých variant CM. V niektorých prípadoch sú zhotovené CM nekorektné, lebo sú na nich známky vydané pred viac ako 4 rokmi, ako bol dátum na príležitostnej alebo dennej poštovej pečiatke. (Predpisy FIP pre tvorbu CM pripúšťajú maximálny rozdiel medzi vydaním známky a znehodnotením - opečiatkovaním práve 4 roky). Vzhľadom na množstvo ilustrácií je však publikovanie takýchto CM minimálne alebo ich autorka uvádza ako príklady suvenírových CM. Týka sa to aj „analógových pohľadníc,“ ktorých obrazová časť pohľadnice sa zhoduje so zobrazením kupónu známky, čo je podľa FIP predpisov tvorby CM rovnako neprípustné. Vydania pohľadníc sa časové obmedzenie netýka. Pochopiteľne, že veľká časť publikácie sa týka Petra I, mesta októbrovej revolúcie (Lenin, Auróra, leningradské paláce a námestia) , Puškina a pod. Uvádza aj návody a námety zhotovenia ďalších CM z vydaných ruských štandardných (výplatných) známok aj známok príležitostných. Popisuje zhotovenie CM z „jednonámetových“ známok i takých, ktoré majú viac námetov, ktoré využívajú u nás vcelku neobľúbené „okienkové“ pohľadnice, nevhodné na zhotovovanie analogických pohľadníc.

Knižka končí časovo aktuálnym prehľadom výstav, ktorých sa autorka publikácie zúčastnila – Maxi France 2005, WIPA 2008 až po nedávne majstrovstvá Európy vo filatelii ANTVERPIA 2010! Knižka sa dobre číta, listuje pre pútavé obrázky každému, ktorý si tak urobí obraz o Petrovom (alebo ak chcete aj Leninovom) meste, ak v ňom nebol. Ďalej je praktickým návodom na vydanie podobnej publikácie o našich veľkých mestách (Praha? Brno? Bratislava?) alebo aspoň o CM Českej republiky alebo Slovenska. Je to zatiaľ nerealizovaná výzva pre slovenských aj českých zberateľov analógových pohľadníc na ich postupné zhotovovanie vlastným pričinením alebo aj oficiálne v spolupráci s poštou. Kto sa na to podujme?


Kniha: G. P. Čudesova – Peterburg v maximafilii
 


Poslať komentár

Autor: Mgr. Ján Mička

Publikované: 14. 10. 2010 19:42
 
G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)
G. P. Čudesová: Petrohrad v maximafílii (recenzia)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keď niečo počujeme a nerozumieme tomu, vytvárame si domnienky o tom, čo to znamená a potom tým domnienkam veríme. Vytvárame si všemožné domnienky, lebo nemáme odvahu klásť otázky.

(Don Miguel Ruiz)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.