All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

21. 05. 2023

Youth philately:
Day of Postage Stamp at School

Day of Postage Stamp at School
Author: Mgr. Ján Mička
Published: 14. 12. 2008 01:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.


Krúžok mladých filatelistov, ktorý pracuje v ZŠ Trnava, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, pripravil v predvianočnom čase pre spolužiakov Deň slovenskej poštovej známky a filatelie. Členovia krúžku sa pochválili vytvorenými filatelistickými exponátmi, ktoré si žiaci 1. stupňa mohli prelistovať, na nástenkách boli diplomy za úspešné výsledky vo filatelistickej olympiáde a na výstavách poštových známok. Na paneloch boli plagáty Slovenskej pošty, predstavujúce doterajšiu produkciu slovenských známok, vrátane už pripravovaných Euroznámok. Na stoloch boli zásobníky so zbierkami známok, katalógy a filatelistická literatúra. Záujem detí sa sústredil na pečiatkované známky a skart, poskytnutý POFISOM.

Deň poštovej známky v škole
 

V úvode sa deťom prihovoril vedúci odboru POFIS Slovenskej pošty Mgr. Martin Vančo, PhD., ktorý im priblížil činnosť odboru POFIS a práce Slovenskej pošty pri zabezpečovaní výroby poštových známok, ktoré zostávajú prostriedkom komunikácie aj popri novších a modernejších vymoženostiach techniky, ale ktoré nemôžu nahradiť poštovú známku ako miniatúrne grafické dielo.

Deň poštovej známky v škole
 

Deti z krúžku v improvizovanej scénke zahrali historickú udalosť spred 170 rokov v Anglicku, ktorá dala Rowlandovi Hillovi podnet na zavedenie poštových známok.

Deň poštovej známky v škole
 

Ing. Ruženka Gilányiová odovzdala účastníkom podujatia FDC a suveníry Slovenskej pošty.

Deň poštovej známky v škole
 

Úspešné podujatie a záujem detí o poštové známky bude mať v škole svoje pokračovanie. Jednak sa do krúžku mladých filatelistov prihlásili ďalší záujemcovia, a ďalej, filatelistické pexeso na stole nebolo samoúčelné, pretože vedúci krúžku sa s pani učiteľkami a deťmi dohodol na tom, že v ďalšom týždni sa v oddeleniach školského klubu detí uskutočnia školské majstrovstvá vo Filatelistickom pexese. Držíme palce!

Deň poštovej známky v škole
 Kontakt na autora článku: Ján Mička

Author: Ján Mička

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists