Philatelic Olympics

Commemorative postage stamps issued to mark the finals of the Philatelic Olympics.

05. 06. 2020

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Zagreb

Postage stamp territories - Zagreb
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 06. 03. 2010 21:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Článok venovaný známkovému územiu Zagreb (Záhreb) na území dnešného Chorvátska.


V Zpravodaji č. 42 bol uverejnený môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24. Ak tieto pretlače zbierate, môžte si tam doplniť ďalšiu pretlač = Záhreb. V dňoch 2. a 3. marca 1919 sa tam používali ako doplatné známky uhorské známky s pretlačou HRVATSKA SHS PORTO, spolu s chorvátskymi známkami s pretlačou PORTO. Spolu 4 nominále.

Na priloženom obrázku je list, doručený do Záhrebu, kde naň boli na pošte Zagreb 2 dňa 3. 3. 1919 nalepené a opečiatkované známky oboch popisovaných pretlačí, plus sada výstrižkov. Nakoľko nepoužité známky boli úradne zničené, zachovalo sa len minimálne množstvo použitých známok a patria preto k najvzácnejším pretlačiam na uhorských známkach. Podrobnosti môžte nájsť v knihe Velimira Ercegoviča Hrvatska Filatelija na strane 75.


Znamkove zeme/krajiny
 
Znamkove zeme/krajiny
 
Znamkove zeme/krajinyViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerAuthor: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists