Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Zagreb

Známkové územia - Zagreb
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 06. 03. 2010 21:39

Článok venovaný známkovému územiu Zagreb (Záhreb) na území dnešného Chorvátska.


V Zpravodaji č. 42 bol uverejnený môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24. Ak tieto pretlače zbierate, môžte si tam doplniť ďalšiu pretlač = Záhreb. V dňoch 2. a 3. marca 1919 sa tam používali ako doplatné známky uhorské známky s pretlačou HRVATSKA SHS PORTO, spolu s chorvátskymi známkami s pretlačou PORTO. Spolu 4 nominále.

Na priloženom obrázku je list, doručený do Záhrebu, kde naň boli na pošte Zagreb 2 dňa 3. 3. 1919 nalepené a opečiatkované známky oboch popisovaných pretlačí, plus sada výstrižkov. Nakoľko nepoužité známky boli úradne zničené, zachovalo sa len minimálne množstvo použitých známok a patria preto k najvzácnejším pretlačiam na uhorských známkach. Podrobnosti môžte nájsť v knihe Velimira Ercegoviča Hrvatska Filatelija na strane 75.


Znamkove zeme/krajiny
 
Znamkove zeme/krajiny
 
Znamkove zeme/krajinyViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov