Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 08. 2017 23:33

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/2


Úvodník    
Finančná situácia v našom zväze ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3. 6. 2017 ..... 5
Štatút Novinkovej služby Zväzu slovenských filatelistov ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2017 ..... 6
Inaugurácia v Lietave ..... 9
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2017 ..... 10
 
Výstavy    
Európska filatelisticka výstava FINLANDIA 2017 - správa národného komisára ..... 14
Výstava poštových známok 6. Dni filatelie Petrovca ..... 18
Dva šafrany na poli filatelie ..... 19
 
Naša mládež    
Niečo zo seminára vedúcich krúžkov mladých filatelistov, konaného v dňoch 22.4.2017 – 23.4.2017 v Lietave ..... 20
Požiadavky pri tvorbe tematického mládežníckeho exponátu ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Richard Lettrich: Filatelia a filatelisti na Slovensku ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Airbus A 319 v Piešťanoch ..... 24
Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach ..... 26
Slovenská pošta, a.s. – hybridná pošta ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Jubileum s nulou na konci ..... 30
Zatvoril svoj album známok ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists