Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2


Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
  Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 08. 2017 23:33
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/2


Úvodník    
Finančná situácia v našom zväze ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3. 6. 2017 ..... 5
Štatút Novinkovej služby Zväzu slovenských filatelistov ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2017 ..... 6
Inaugurácia v Lietave ..... 9
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2017 ..... 10
 
Výstavy    
Európska filatelisticka výstava FINLANDIA 2017 - správa národného komisára ..... 14
Výstava poštových známok 6. Dni filatelie Petrovca ..... 18
Dva šafrany na poli filatelie ..... 19
 
Naša mládež    
Niečo zo seminára vedúcich krúžkov mladých filatelistov, konaného v dňoch 22.4.2017 – 23.4.2017 v Lietave ..... 20
Požiadavky pri tvorbe tematického mládežníckeho exponátu ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Richard Lettrich: Filatelia a filatelisti na Slovensku ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Airbus A 319 v Piešťanoch ..... 24
Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach ..... 26
Slovenská pošta, a.s. – hybridná pošta ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Jubileum s nulou na konci ..... 30
Zatvoril svoj album známok ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 08. 2017 23:33
 
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zisk je pre firmu ako kyslík, jedlo, voda a krv pre telo; nie sú zmyslom života, ale bez nich život nejestvuje.

(Jim Collins)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk