Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 08. 2017 23:33

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/2


Úvodník    
Finančná situácia v našom zväze ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3. 6. 2017 ..... 5
Štatút Novinkovej služby Zväzu slovenských filatelistov ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2017 ..... 6
Inaugurácia v Lietave ..... 9
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2017 ..... 10
 
Výstavy    
Európska filatelisticka výstava FINLANDIA 2017 - správa národného komisára ..... 14
Výstava poštových známok 6. Dni filatelie Petrovca ..... 18
Dva šafrany na poli filatelie ..... 19
 
Naša mládež    
Niečo zo seminára vedúcich krúžkov mladých filatelistov, konaného v dňoch 22.4.2017 – 23.4.2017 v Lietave ..... 20
Požiadavky pri tvorbe tematického mládežníckeho exponátu ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Richard Lettrich: Filatelia a filatelisti na Slovensku ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Airbus A 319 v Piešťanoch ..... 24
Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach ..... 26
Slovenská pošta, a.s. – hybridná pošta ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Jubileum s nulou na konci ..... 30
Zatvoril svoj album známok ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov