Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Specialized sections

Specialized sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for postage meter marks of the Slovak Olympic Committee
Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900

Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900

Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900

Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900
  Príspevok z oblasti známkových území zameraný na emisiu prvých afganských známok z rokov 1891 - 1900.
   
  Author: Jaromír Petřík
Published: 25. 03. 2014 07:50
 


Ano je to dobře, protože první známky Afghánistánu jako správného názvu státního útvaru jsou skutečně až z roku 1891, i když název Afghánistán se užíval i dříve, což dokládá například i Ottův slovník. Známky z období 1871 až 1890 mají uveden nápis Kábul, musíme tedy brát jako fakt, že takto musíme nazývat i tehdejší zemi. Až teprve v emisi, která začíná v r. 1891 má uvedený název známý nám v současné době, tedy Afghánistán.

Na známkách jsou nápisy v arabském písmu. Jsou zde slova „Mahsul Khadaz“, těžko přeložitelné něco ve smyslu-dopis, poštovní poplatek, následuje „Dakkhana“- poštovní úřad, dále „Dawlat“ (vláda/království). Rok vydání 1309 podle islámského kalendáře, tedy 1891 našeho letopočtu. Kromě již uvedeného názvu Afghánistán ještě poštovní sazba.

Tyto známky prodělaly změnu také v tom, že jsou všechna vydání obdélníkového tvaru. Všechna předchozí vydání měla kruhový tvar, i když je doplňovaly v některých případech ornamenty.

Všechna tato vydání spojuje ještě fakt, že známky jsou bez lepu a na tenkém, téměř cigaretovém papíře. Tiskařská metoda byla ve všech případech litografie. První emise 1891-1892 byla vydaná ve třech nominálech: 1 abasi, 2 abasi a 1 rupie.


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
1 abasi
(archy 130–10x13)
2 abasi
(archy 36-3x12)
1 rupie
(archy 12-1x12)


V letech 1892-93 byla vydána emise registračních známek v hodnotě 1 rupie. Velikost archu 110 známek (10x11)


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
 


V této době byla ještě vydána emise známek v hodnotě 1 abasi, ale v mnoha barvách papíru a jejích odstínech. Tisk byl v barvě černé.

Uvedeme alespoň základní barvy papíru: žlutá, zelená, růžová, fialová, modrá, červená a bílá.


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
odstíny žluté
 
Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
odstíny zelené
 
Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
odstíny růžové, červené, fialové


V letech 1893 – 1894 následovalo vydání registračních známek v hodnotě1 rupie v černé barvě. Velikost archu 55 známek (5x11)


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
 


U těchto vydání je zajímavé, že hodnota 1 rupie byla zřejmě příliš vysoká, protože odborník Boggs viděl pouze 2 použité známky se znehodnocením z Peshawaru, znalec Dietrich nenarazil za svůj život na žádnou použitou registrační známku! K tomu podotýkám, že nepoužité známky se vyskytují běžně, nijak vzácné nejsou ani zachovalé celé archy!

V letech 1894–1895 následovalo tzv. „Skeleton“ vydání v černé barvě. Bylo na zeleném papíře v hodnotách 2 abasi, 1 rupie a registrační v hodnotě 2 abasi.


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
2 abasi
arch 48(8x6): 24(4x6)
1 rupie
48-12 (2x6)
2 abasi - registrační
48-12 (2x6)


Vydání je zajímavé, že zde není uvedený letopočet vydání. Je akceptováno datum 1894-1895. Nejstarší použití je na obálce datované Kábul Safar 4, 15. července 1896 v hodnotě 2 abasi.


Rok 1898 – registrační známky


V tomto roce byla znovu vydána již uvedená registrační známka v hodnotě 2 abasi v barvě černé na tenkém papíru v několika barvách. Velikost archů byla 49 známek (7x7) a 56 (8x7).

Zajímavosti zde jsou, že Dietrich uvádí datum vydání 1. října 1897, další znalec Patterson uvádí jejich použití až po r. 1900.


V letech 1898-1899 vydání v hodnotě 2 abasi


Uvedená vydání byla v černé barvě na tenkém papíře v různých barvách a jejich odstínech. Velikost archů byla 63 známek (9x7). Bylo to poslední oficiální vydání známek za vlády panovníka Abdur Rahmana.

Nápisy jsou v jazyce Dárí, které je druh arabského písma. Zajímavé též je, že co se týká této emise, vyskytuje se dost velké množství falz.


Růžový papír zelený papír odstín růžové barvy
Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
červený papír šedomodrý papírNevydaná emise 1899 – 1900


Vytištěné známky v černé barvě v hodnotě 2 abasi na různých barvách papíru v různých odstínech. Popisují je všechny katalogy, jejich výskyt v nepoužitém stavu je malý, na dopisech se téměř nevyskytují, známky s razítkem se dají brát jako razítka z ochoty. Katalog Scott popisuje, že např. známky 195A (modrý papír) byly nalezeny zbytky archu a není známý jediný případ jejich použití.

Určitě je velmi zajímavé, že znalec a sběratel Afghanistánu Horst Dietrich nalezl a prozkoumal skutečně použitou obálku s touto známkou, dá se říci že objevil naprostý unikát.


Světležlutý papír zelený papír světlerůžový papír
Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
modrý papír fialový papír


Protože mám k dispozici fotografii unikátní obálky se známkou Scott 195A, můžete si vážení čtenáři tuto obálku zde prohlédnout. Při určité znalosti symbolů z jazyka Dárí můžeme zjistit, že tento dopis byl označen jako spěšný


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
 
Unikátní obálka se známkou dle kat. Scott 195A


Protože je v těchto emisích poměrně vysoký výskyt padělků, tak uvedu příklad, že i např. katalog Scott z r. 1991 měl ve svém vyobrazení falzum pod čísly 180-188.


Jaromír Petřík: Záhadný Afganistan 19. storočia - Prvé známky Afganistanu z obdobia 1891 - 1900
Falzum Falzum Falzum


Co říci závěrem ke známkám a poštovním úřadům na území Afghanistánu z období 1871 do r. 1900?

Především si musíme uvědomit, že výskyt poštovních dokladů, obálek a materiálů z té doby je velmi vzácný, protože snad 99% obyvatelstva tehdy bylo negramotných, poštovní styk zabezpečovali profesionální písaři a úředníci. Na území Afghanistánu ještě v roce 1900 prokazatelně existovalo pouze 5 pošt!!! Kábul, Jallalabád, Taškurghan, Kandahár a Herát.

Když to srovnáme s územím např. Čech a Moravy v roce 1900, tak poštovních úřadů určitě již existovaly stovky a naše obyvatelstvo patřilo k nejvzdělanějším na světě, gramotnost se mohla pohybovat kolem 99%, tedy pravý opak tehdejšího Afghanistánu. Do toho velmi krvavé Britsko-Afghánské války, tak osobně pokládám za velký úspěch, že nadšeným sběratelům a znalcům se podařilo alespoň takto zmapovat Poštu a filatelii Afghanistánu v 19 století.


Uvedu zdroje, kterých jsem použil k napsání těchto článků a vyjadřuji poděkování jejich tvůrcům:

  • Masson-Jones – The Postage Stamps of Afghanistan 1908
  • Horst Dietrich – Afghan Philately 1871-1989 – vydáno 1995
  • Frank Patterson- Afghanistan Its Twentieth Century Postal Issues 1964
  • George Alevizos – vydavatel knihy Afghan Philately
  • Ing. Jiří Černý – pomoc s překlady a odborná recenze

Seznam použité literatury:


Katalogy Michel, Scott, Gibbons.

Horst G. Dietrich a Cecil H. Uyehara: Afghan Philately.

M. Prokop: Afghanistán – Zpravodaj Geophila

Ottův slovník naučný

Wikipedia.orgPost a comment

Author: Jaromír Petřík

Published: 25. 03. 2014 07:50
 
Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900
Mysterious 19th century Afghanistan - The first postage stamps of Afghanistan from the period 1891 - 1900
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak človeku nemôžete veriť vo všetkých bodoch, tak mu nemôžete veriť v žiadnom.

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk