Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Perfin N2 (Lente) specification identification

Perfin N2 (Lente) specification identification

Perfin N2 (Lente) specification identification

Perfin N2 (Lente) specification identification


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Perfin N2 (Lente) specification identification
  Článok venovaný zbieraniu perfinov - upresnenie identifikácie perfinu N2 alebo Dod-N3 podľa katalógu maďarských perfinov Lente.
   
  Author: Tichomir Kotek
Published: 24. 09. 2012 01:19
 


Tento perfin, ktorý je známy, ale menej videný, bol podľa maďarského katalógu perfinov identifikovaný priamo. Užívateľom podľa Lenteho katalógu bola firma Harnish & Co, Neusohl, továreň na výrobu nábytku. Výtvarné spracovanie perfinu pôsobí veľmi okázalo ale nevyvoláva pocit súladu s menom užívateľa alebo náplňou jeho činnosti. Tento pocit vychádza z toho, že dizajn perfinov bol od počiatku riešený ako iniciálky alebo meno užívateľa, menej často ako symbol vyjadrujúci určitú charakteristiku užívateľa. Tento nesúlad pomohla objasniť stránka (1) venovaná 10. výročiu založenia klubu perfinárov v Maďarsku. Na stránke je zbierka perfinov Szücs Károlyho, v ktorej sa nachádza identifikačná celistvosť perfinu N2 (Obr. 1).


Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Obr. 1. Identifikačná celistvosť perfinu N2 - K. u. K. priv. neusohler Fabrik für Möbel aus massiv gebogenem Holze vorm. Harnisch & Co., Neusohl (Ungarn).


Názov firmy uvedený na celistvosti je v preklade:

K. u K. Privilegovaná Bansko-bystrická (Neusohler) továreň na nábytok z masívneho ohýbaného dreva predtým Harnish & Co, Neusohl (Uhorsko).

pričom významná je príslovka predtým.


Vráťme sa k „dekódovaniu“ dizajnu perfinu:

     N – jednoznačne znamená Neusohl.

Ak vnímame ďalšie prvky perfinu ako symbolické vyjadrenie mena firmy, tak:

     Kruh - okolo akéhokoľvek objektu alebo znaku symbolizuje jeho ohraničenie, vyčlenenie či ochranu, ale aj dôležitosť, dokonalosť až výnimočnosť a jedinečnosť. Takto označený Neusohl potom zvýrazňuje jeho výnimočné, privilegované postavenie;

     Korunka - jednoznačne patrí ku K. u. K. - Kaiserlich und Königlich.


Z uvedeného vyplýva, že firma bola vlastne dvorným dodávateľom svojich výrobkov. Podľa súčasnej terminológie - výhradný dodávateľ.

Takto vnímaný a chápaný perfin N2 už vytvára dojem súladu perfinu s užívateľom a upresňuje jeho identifikáciu. Popis pri uvedenom perfine v katalógu potom má znieť:

Neusohler, privilegovaná K.u.K. továreň na nábytok z ohýbaného masívneho dreva, Banská Bystrica.

Ešte niekoľko poznámok k firme Harnish & Co., Neusohl. Nevieme zatiaľ rok jej vzniku, ani transformovania na K.u.K. Priv. Neusohler. Bola to však známa a úspešná firma, ktorá už v roku 1883 sa zúčastnila výstavy zahraničných firiem v Bostone. Na internetovej stránke (2) je oficiálny katalóg tejto výstavy, kde sú uvedené všetky zúčastnené firmy, aj z územia Rakúsko-Uhorska (obr.2). Firma Harnish & Co. v roku 1895 dodala svoje výrobky aj senátu USA (3).


Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Perfin N2 (Lente) - Harnish & Co, Neusohl
 
Obr. 2. Časť z výstavného katalógu z roku 1883.


Je zrejmé, že tento nábytok (obr. 2) bol v danej dobe žiadaný. To viedlo k založeniu holdingovej spoločnosti Mundus na výrobu a predaj nábytku z ohýbaného dreveného masívu v Rakúsko-Uhorsku. Rakúska Mundus AG bola založená 15. júla 1907 obchodníkom Leopoldom Pilzerom (1871 – 1959) z Haliče, za účasti Cretitanstalt (4) so sídlom vo Viedni, kam patrili:

Maďarská spoločnosť Mundus Pilzer so sídlom v Budapešti vznikla neskôr, jej súčasťou boli:

 • Johann Weitzer, Maschinen- und Waggonfabrik und Eisengießerei AG, Boros-Jenö
 • Ungvárer Elektrizitäts-AG, Ungwar
 • Una Holzindustrie AG, Warasdin
 • Josias Eissler & Söhne, Kaschau
 • Fiumaner Möbelfabriks-AG, Vrata (Podľa encyklopédie „Magyarország vármegyei és városai“(5) Maďarská štátna banka, ktorá otvorila pobočku vo Fiume v roku 1883, odkúpila továreň na výrobky z ohýbaného dreva a nábytok postavenú bratmi Chevalier di Lyon-Vaise vo Vrata neďaleko Fiume. Následne ju transformovali na účastinnú spoločnosť a sídlo premiestnili do Fiume.)

V roku 1914 Mundus prevzala väčšinový podiel firmy Jacob & Josep Kohn a vzniká Kohn-Mundus AG, ktorá v roku 1919 preniesla svoje sídlo z Viedne do Tešína. Politické a hospodárske zmeny po prvej svetovej vojne nevytvárali priaznivé podmienky pre výrobcov nábytku, a preto v roku 1922 z rakúskeho Mundusu AG vzniká Thonet AG a Thonet Mundus AG. Leopold Pilzer, ktorý ostal sám, naďalej viedol 20 výrobných závodov v rôznych štátoch bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie, s viac ako 10.000 zamestnancami.

Z hľadiska zberateľského je to priestor pre filatelistickú dokumentáciu nábytkárskeho priemyslu v monarchii a možno aj na exponát. Je k tomu však potrebných ešte viac informácii o pobočkách, možnom používaní perfinu jednotlivými pobočkami a pod.

Pramene:

 1. Magyar Perfin Klub
 2. Official catalogue Foreign Exhibition, Boston, 1883 (1883)
 3. Department circular
 4. Mundus AG
 5. Fiume kereskedelme

Článok bol prevzatý zo spravodajcu PERFINY - časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov číslo 2/2012 s vedomím autora.
Viac informácií o zbieraní perfinov nájdete v odbornej sekcii Perfiny.


Kontakt na autora článku: Tichomir KotekPost a comment

Author: Tichomir Kotek

Published: 24. 09. 2012 01:19
 
Perfin N2 (Lente) specification identification
Perfin N2 (Lente) specification identification
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Každý z tých, ktorí sa dostali tam, kde sú, musel začať tam, kde bol.

(Richard Paul Evans)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.