Nature protection: Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi.

09. 09. 2022

Exhibitions and exhibits:
International Philatelic Exhibition SALON DU TIMBRE 2012 and the participation of Slovak Philatelists

International Philatelic Exhibition SALON DU TIMBRE 2012 and the participation of Slovak Philatelists
Author: Ing. Martin Jurkovič, Vojtech Jankovič
Source: 2012-06-17 22:37:00
Published: 03. 07. 2012 08:06

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Picture overview of the International Philatelic exhibition SALON DU TIMBRE 2012 in Paris, focusing on the participation of Slovak Philatelists.Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Výstava sa konala v zaujímavom prostredí východnej časti Paríža neďaleko od zámku Vincennes

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

vo výstavnom areály Parc Floral de Paris.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Výstavu sprevádzali rôzne atrakcie a milovníci filatelie sa mohli na výstavu dostať od zástavky metra vláčikom.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Na výstave sa zúčastnili 4 zástupcovia slovenskej filatelie v abecednom poradí: Martin Jurkovič, Juraj Pálka, Július Píša, Rudolf Rakovský.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 

Diskusia o vystavenom exponáte Martin Jurkoviča – téma Poštová história Podkarpatskej Rusi od 1786 do 1945.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Otázky k poštovej preprave zásielok z predznámkového obdobia a poštovým tarifom na území Podkarpatskej Rusi.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Odborná výmena názorov na vystavený materiál a použitú techniku popisov.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Zástupcovia Slovenskej republiky na Palmáre. Zľava pri stole Miro Bachratý, Martin Jurkovič, manželka p. Bachratého

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Organizačný výbor na pódiu a dolustojaci ocenení veľkou zlatou medailou..

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Majiteľ hlavnej ceny v Paríži SITJÁ Jésús (s tanierom pod pazuchou) zo Španielska za exponát Klasické Peru so ziskom 97 bodov.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012


A na záver výsledky slovenských vystavovateľov:
 • Pálka Juraj - Uhorsko - predznámkové obdobie - Trieda poštovej histórie
  90 bodov - zlatá medaila (GOLD)
 • Jurkovič Martin - Poštová história Podkarpatskej Rusi - Trieda poštovej histórie
  78 bodov - veľká strieborná medaila (LARGE SILVER)
 • Rakovský Rudolf - SLOVENSKO 1939 - Výplatné známky s portrétom Andreja Hlinku - Trieda tradičnej filatelie
  82 bodov - pozlátená medaila (VERMEIL)
 • Píša Július - Perfiny na československých známkach 1919 - 1939, 1945 - 1954 - Trieda tradičnej filatelie
  72 bodov - strieborná medaila (SILVER)
Všetkým vystavovateľom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


Súvisiace podujatia:


Kontakt na autora článku: Martin Jurkovič
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists