80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Výstavy a exponáty:
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012 a účasť slovenských filatelistov

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012 a účasť slovenských filatelistov
Autor: Ing. Martin Jurkovič, Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 07. 2012 08:06

Obrazová reportáž z Medzinárodnej filatelistickej výstavy SALON DU TIMBRE 2012 v Paríži so zameraním na účasť slovenských filatelistov.Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Výstava sa konala v zaujímavom prostredí východnej časti Paríža neďaleko od zámku Vincennes

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

vo výstavnom areály Parc Floral de Paris.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Výstavu sprevádzali rôzne atrakcie a milovníci filatelie sa mohli na výstavu dostať od zástavky metra vláčikom.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Na výstave sa zúčastnili 4 zástupcovia slovenskej filatelie v abecednom poradí: Martin Jurkovič, Juraj Pálka, Július Píša, Rudolf Rakovský.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 
Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012
 

Diskusia o vystavenom exponáte Martin Jurkoviča – téma Poštová história Podkarpatskej Rusi od 1786 do 1945.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Otázky k poštovej preprave zásielok z predznámkového obdobia a poštovým tarifom na území Podkarpatskej Rusi.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Odborná výmena názorov na vystavený materiál a použitú techniku popisov.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Zástupcovia Slovenskej republiky na Palmáre. Zľava pri stole Miro Bachratý, Martin Jurkovič, manželka p. Bachratého

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Organizačný výbor na pódiu a dolustojaci ocenení veľkou zlatou medailou..

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012

Majiteľ hlavnej ceny v Paríži SITJÁ Jésús (s tanierom pod pazuchou) zo Španielska za exponát Klasické Peru so ziskom 97 bodov.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012


A na záver výsledky slovenských vystavovateľov:
 • Pálka Juraj - Uhorsko - predznámkové obdobie - Trieda poštovej histórie
  90 bodov - zlatá medaila (GOLD)
 • Jurkovič Martin - Poštová história Podkarpatskej Rusi - Trieda poštovej histórie
  78 bodov - veľká strieborná medaila (LARGE SILVER)
 • Rakovský Rudolf - SLOVENSKO 1939 - Výplatné známky s portrétom Andreja Hlinku - Trieda tradičnej filatelie
  82 bodov - pozlátená medaila (VERMEIL)
 • Píša Július - Perfiny na československých známkach 1919 - 1939, 1945 - 1954 - Trieda tradičnej filatelie
  72 bodov - strieborná medaila (SILVER)
Všetkým vystavovateľom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


Súvisiace podujatia:


Kontakt na autora článku: Martin Jurkovič
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov