Autor: Ing. Martin Jurkovič

Zoznam článkov:


Filatelistická výstava KOŠICE 2009 očami porotcu (08.12.2009)

Postrehy predsedu výstavnej poroty pri hodnotení exponátov všeobecnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009.

Alex Popovych: Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (recenzia) (19.08.2011)

Krátka recenzia priekopníckej poštovo-historickej publikácie z oblasti Podkarpatskej Rusi

Známkové územia - Kde sa zrodilo vydanie známok známych ako Užhorodská pretlač (26.08.2011)

Reportáž zo zaujímavého putovania po stopách tlačiarní zodpovedných za vzácne "Užhorodské pretlače".

Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 (26.10.2011)

Dojmy a stručné zhodnotenie priekopníckej 1. česko-slovenskej filatelistickej výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011 vo Vysokom Mýte (Česká republika).

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie (27.05.2014)

Správa slovenského komisára výstavy HUNFILA 2014 o historickom úspechu exponátov slovenských vystavovateľov.

Medzinárodná filatelistická výstava SALON DU TIMBRE 2012 a účasť slovenských filatelistov (03.07.2012)

Obrazová reportáž z Medzinárodnej filatelistickej výstavy SALON DU TIMBRE 2012 v Paríži so zameraním na účasť slovenských filatelistov.

()Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov