Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
Autor: Ing. Péter Csicsay (autor fotografií Ing. Martin Jurkovič)
Publikované: 06. 05. 2014 22:40
Aktualizované: 27. 05. 2014 18:36

Správa slovenského komisára výstavy HUNFILA 2014 o historickom úspechu exponátov slovenských vystavovateľov.Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014


V Debrecíne, 25. - 27. 4. 2014 v novovybudovanom centre Kölcsey Ferenc Művelődési Központ (pomenovaného po básnikovi, ktorý napísal text maďarskej národnej hymny v roku 1823), sa konala filatelistická výstava I. stupňa s medzinárodnou účasťou HUNFILA 2014, ktorá bola usporiadaná aj pri príležitosti 87. dňa známok Maďarska. Na tejto medzinárodnej výstave som mal možnosť po prvýkrát zastupovať ZSF ako národný komisár pre Slovensko.


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014


Výstava bola rozsiahla, na 566 rámov po 12 listov, ako sme už zvyknutí u našich susedoch a v nemecky hovoriacich krajinách, vystavovali filatelisti z 9 krajín (Slovensko, Česko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a domáce Maďarsko). Jury pracovala pod vedením predsedu p. Lippaia, tajomník komisie bol p. Czirók.

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014

Na snímke: komisár za SR Ing. Péter Csicsay, MUDr. Juraj Pálka, Ing. Martin Jurkovič, pani Helmová, komisár za ČR MUDr. Bedřich Helm, MVDr. Jozef Máj.Slovensko sa stalo najúspešnejšou vystavovateľskou krajinou zo ziskom 8 zlatých a dvoch veľkých pozlátených medailí, čím sa táto filatelistická výstava sa stala najväčším úspechom Slovenska na medzinárodnej úrovni. Vo všetkých výstavných kategóriách, kde bolo zastúpené Slovensko, sa podarilo získať zlatú medailu.

Najúspešnejším vystavovateľom zo Slovenska a zároveň aj celej výstavy sa stal Ing. Martin Jurkovič z Bratislavy, ktorý za všetky 3 svoje exponáty zaslúžene dostal zlatú medailu: Za jednorámový exponát tradične spracovanej slovenskej známky Hárček Deťom získal 87 bodov, za 7-rámový exponát v tradičnej triede Zakarpatská Ukrajina 1945 získal 87 bodov a vecnú cenu a za taktiež 7-ámový exponát Poštová história Podkarpatskej Rusi 1938 - 44 získal 86 bodov.

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014

Ing. Martin Jurkovič, najúspešnejší vystavovateľ HUNFILA 2014 pred svojim exponátom.Ladislav Fekete z Galanty bol taktiež mimoriadne úspešný, za svoje dva exponáty taktiež získal 2 zlaté medaile. Jeho exponáty, z ktorých za prvý Das Flugwegen Österreich-Ungarn im I. Weltkrieg vystavenej v triede aerofilatelia – najúspešnejší, získal nielen 87 bodov ale aj osobitnú cenu Slovinskej filatelistickej federácie a za druhý Die K.u.K. Kriegsmarine im I. Weltkrieg získal 85 bodov.

Prof. MUDr. Peter Osuský z Bratislavy za svoj exponát For the Glory of Sport – Like a Phoenix from its Ashes získal ako jediný zahraničný vystavovateľ nielen 85 bodov a zlatú medailu ale aj osobitnú cenu v tematickej triede, škoda že exponát pána Ivana Trančíka v tejto triede nebol dodaný komisárovi.

Príjemné prekvapenie bolo osobitné spracovanie poštových trás aj s vyznačením ich vývoju na mapách na dnešnom území Slovenska od Pána MVDr. Jozefa Mája z Fiľakova, ktorý za svoj exponát s názvom Listy 1850 - 66 - poštové trasy na dnešnom území Slovenska okrem zlatej medaily s 85 bodmi získal aj osobitnú cenu.

Po prvýkrát sa prezentoval mimo územia SR na medzinárodnej výstave pán František Divok zo Spišskej Novej Vsi, ktorý za svoj exponát získal 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu.

Komisár Ing. Péter Csicsay za svoj jednorámový exponát Postmaster's receipts from Northern Hungary získal 86 bodov a zlatú medailu a za poštovo-historický exponát zo starším spôsobom spracovania Postal History of Komárom 1749 - 1900 získal 81 bodov a  veľkú pozlátenú.

Slovenská filatelia bola ešte na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní cien HUNFILA 2014 v Debrecíne poctená - a to osobne pán MUDr. Juraj Pálka z Košíc, ktorý bol ocenený cenou Maďarského zväzu MABEOSZ za dlhoročnú zberateľskú činnosť a za úspešnú propagáciu poštovej histórie najmä predznámkového obdobia a ktorý je zároveň aj prvým zástupcom zo Slovenska, ktorý dostal najvyššie ocenenie - veľkú zlatú medailu FIP na svetovej výstave poštových známok v Brazílii.

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014

MUDr. Juraj Pálka preberá cenu MABEOSZ-u od predsedu Kornéla Tótha Csabu a László Leitolda.Celá výstava bola na vysokej úrovni organizovaná, mne osobne sa veľmi páčil program - súťaž organizovaná pre deti a mládež o známkach, na ktorej sa zúčastnilo asi 50 nádejných filatelistov. Dúfam, že budúcoročná výstava HUNFILA 2015 v Szombathely bude podobne úspešná pre našu filateliu.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov