Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov
HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie


HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
  Správa slovenského komisára výstavy HUNFILA 2014 o historickom úspechu exponátov slovenských vystavovateľov.
   
  Autor: Ing. Péter Csicsay (autor fotografií Ing. Martin Jurkovič)
Publikované: 06. 05. 2014 22:40
Aktualizované: 27. 05. 2014 18:36
 Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014


V Debrecíne, 25. - 27. 4. 2014 v novovybudovanom centre Kölcsey Ferenc Művelődési Központ (pomenovaného po básnikovi, ktorý napísal text maďarskej národnej hymny v roku 1823), sa konala filatelistická výstava I. stupňa s medzinárodnou účasťou HUNFILA 2014, ktorá bola usporiadaná aj pri príležitosti 87. dňa známok Maďarska. Na tejto medzinárodnej výstave som mal možnosť po prvýkrát zastupovať ZSF ako národný komisár pre Slovensko.


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2014


Výstava bola rozsiahla, na 566 rámov po 12 listov, ako sme už zvyknutí u našich susedoch a v nemecky hovoriacich krajinách, vystavovali filatelisti z 9 krajín (Slovensko, Česko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a domáce Maďarsko). Jury pracovala pod vedením predsedu p. Lippaia, tajomník komisie bol p. Czirók.

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
 
Na snímke: komisár za SR Ing. Péter Csicsay, MUDr. Juraj Pálka, Ing. Martin Jurkovič, pani Helmová, komisár za ČR MUDr. Bedřich Helm, MVDr. Jozef Máj.


Slovensko sa stalo najúspešnejšou vystavovateľskou krajinou zo ziskom 8 zlatých a dvoch veľkých pozlátených medailí, čím sa táto filatelistická výstava sa stala najväčším úspechom Slovenska na medzinárodnej úrovni. Vo všetkých výstavných kategóriách, kde bolo zastúpené Slovensko, sa podarilo získať zlatú medailu.

Najúspešnejším vystavovateľom zo Slovenska a zároveň aj celej výstavy sa stal Ing. Martin Jurkovič z Bratislavy, ktorý za všetky 3 svoje exponáty zaslúžene dostal zlatú medailu: Za jednorámový exponát tradične spracovanej slovenskej známky Hárček Deťom získal 87 bodov, za 7-rámový exponát v tradičnej triede Zakarpatská Ukrajina 1945 získal 87 bodov a vecnú cenu a za taktiež 7-ámový exponát Poštová história Podkarpatskej Rusi 1938 - 44 získal 86 bodov.

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
 
Ing. Martin Jurkovič, najúspešnejší vystavovateľ HUNFILA 2014 pred svojim exponátom.


Ladislav Fekete z Galanty bol taktiež mimoriadne úspešný, za svoje dva exponáty taktiež získal 2 zlaté medaile. Jeho exponáty, z ktorých za prvý Das Flugwegen Österreich-Ungarn im I. Weltkrieg vystavenej v triede aerofilatelia – najúspešnejší, získal nielen 87 bodov ale aj osobitnú cenu Slovinskej filatelistickej federácie a za druhý Die K.u.K. Kriegsmarine im I. Weltkrieg získal 85 bodov.

Prof. MUDr. Peter Osuský z Bratislavy za svoj exponát For the Glory of Sport – Like a Phoenix from its Ashes získal ako jediný zahraničný vystavovateľ nielen 85 bodov a zlatú medailu ale aj osobitnú cenu v tematickej triede, škoda že exponát pána Ivana Trančíka v tejto triede nebol dodaný komisárovi.

Príjemné prekvapenie bolo osobitné spracovanie poštových trás aj s vyznačením ich vývoju na mapách na dnešnom území Slovenska od Pána MVDr. Jozefa Mája z Fiľakova, ktorý za svoj exponát s názvom Listy 1850 - 66 - poštové trasy na dnešnom území Slovenska okrem zlatej medaily s 85 bodmi získal aj osobitnú cenu.

Po prvýkrát sa prezentoval mimo územia SR na medzinárodnej výstave pán František Divok zo Spišskej Novej Vsi, ktorý za svoj exponát získal 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu.

Komisár Ing. Péter Csicsay za svoj jednorámový exponát Postmaster's receipts from Northern Hungary získal 86 bodov a zlatú medailu a za poštovo-historický exponát zo starším spôsobom spracovania Postal History of Komárom 1749 - 1900 získal 81 bodov a  veľkú pozlátenú.

Slovenská filatelia bola ešte na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní cien HUNFILA 2014 v Debrecíne poctená - a to osobne pán MUDr. Juraj Pálka z Košíc, ktorý bol ocenený cenou Maďarského zväzu MABEOSZ za dlhoročnú zberateľskú činnosť a za úspešnú propagáciu poštovej histórie najmä predznámkového obdobia a ktorý je zároveň aj prvým zástupcom zo Slovenska, ktorý dostal najvyššie ocenenie - veľkú zlatú medailu FIP na svetovej výstave poštových známok v Brazílii.

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
 
MUDr. Juraj Pálka preberá cenu MABEOSZ-u od predsedu Kornél Tóth Csaba a László Leitold.


Celá výstava bola na vysokej úrovni organizovaná, mne osobne sa veľmi páčil program - súťaž organizovaná pre deti a mládež o známkach, na ktorej sa zúčastnilo asi 50 nádejných filatelistov. Dúfam, že budúcoročná výstava HUNFILA 2015 v Szombathely bude podobne úspešná pre našu filateliu.Poslať komentár

Autor: Ing. Péter Csicsay (autor fotografií Ing. Martin Jurkovič)

Publikované: 06. 05. 2014 22:40
Aktualizované: 27. 05. 2014 18:36
 
HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Niekedy dosahujeme ciele na úkor iných, dôležitejších vecí vo svojom živote. Stúpame po pomyselnom rebríku úspechu, no na vrchole zisťujeme, že sme ho opreli o nesprávnu stenu.

(Stephen R. Covey)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.