Autor: Peter Csicsay

Zoznam článkov:


Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata (25.09.2015)

Reportáž slovenského národného komisára z Medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015 v meste Tata v Maďarsku.

HUNFILA 2014 – Historický úspech slovenskej filatelie (27.05.2014)

Správa slovenského komisára výstavy HUNFILA 2014 o historickom úspechu exponátov slovenských vystavovateľov.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov