Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová
Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata

Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata

Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata

Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata


Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata
  Reportáž slovenského národného komisára z Medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015 v meste Tata v Maďarsku.
   
  Autor: Péter Csicsay
Publikované: 25. 09. 2015 19:40
 


Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata

– Veľká medzinárodná cena pre Slovensko, veľká národná cena pre Česko!Najväčší medzinárodný úspech slovenskej filatelie – vyhrali sme medzinárodnú veľkú cenu výstavy HUNFILA 2015!

Po výstave HUNFILA 2014 v Debrecíne, kde sme ako slovenskí vystavovatelia dosiahli najviac zlatých medailí počas histórie samostatného Slovenska, sa v dňoch 26. - 28. júna uskutočnila tohtoročná Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015 Tata, kde sa zrodil najväčší medzinárodný úspech slovenskej filatelie – Vojtech Jankovič získal medzinárodnú veľkú cenu HUNFILA 2015. Jeho tematický exponát s názvom My life as a bicycle (Môj život ako život bicykla) s 93 bodmi získal veľkú zlatú medailu ako najvyššie ohodnotený exponát celej výstavy a získal aj Grand Prix International HUNFILA 2015 s osobitnou cenou! Tento výsledok je o to cennejší a zaujímavejší, že po prvý raz v 87-ročnej histórii národných výstav v Maďarsku zvíťazil tematický exponát.


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015


Ostatní vystavovatelia zo Slovenska taktiež dosiahli veľmi dobré výsledky. Ladislav Fekete získal už druhýkrát taktiež veľkú zlatú medailu s exponátom Das k. und k. Flugwesen im I. Weltkrieg (R.-Uh. letectvo v 1. svetovej vojne) v triede aerofilatelie s 90 bodmi a osobitnou cenou a jeho druhý exponát s názvom Die k. und k. Kriegsmarine im I. Weltkrieg (R.-Uh. loďstvo v 1. svetovej vojne) získal zlatú medailu s 85 bodmi.

Najväčší počet – až tri veľmi kvalitné exponáty vystavoval Martin Jurkovič z Bratislavy, ktorý za svoj exponát Postal stationeries of Carpatho-Ukraine 1944-1945 (Poštové celiny Zakarpatskej Ukrajiny 1944-1945) získal 88 bodov a zlatú medailu aj s osobitnou cenou. Ďalšie jeho exponáty v triede poštovej-histórie taktiež dosiahli vynikajúce výsledky: Postal History of Carpatho-Ukraine 1938-1944 (Poštová história Zakarpatskej Ukrajiny 1938-1944) získal ocenenie 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu a exponát Field Post of Carpatho-Ukraine 1918-1920 (Poľná pošta Zakarpatskej Ukrajiny 1918-1920) získal 75 bodov a pozlátenú medailu, pričom druhý exponát bol pred rokom hodnotený vyššie. Aj to značilo, že oproti predošlému roku tentokrát vystavené exponáty predstavovali absolútne špičky štátov strednej Európy.

Peter Osuský, známy zberateľ športovej tematiky, dostal trocha prekvapivo len 79 bodov a pozlátenú medailu za exponát First modern sport stamps of the World (Prvé moderné športové známky sveta) a 74 bodov a veľkú striebornú medailu za predvedenie ich poštového použitia - pre mňa prekvapivo málo vzhľadom k tomu, že sa jednalo zároveň aj o prvé maďarské športové známky!

Jeho zberateľský kolega Marian Lindner za svoj medzinárodne prvýkrát predstavovaný exponát Fencing (Šerm) získal 72 bodov a veľkú striebornú medailu, ktorá po prepracovaní určite dosiahne vyššie ohodnotenie.

Dlhoročný komisár za Slovensko - môj predchodca Otto Piszton získal za svoj exponát Perfiny Maďarska 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu.

Péter Csicsay, ako komisár výstavy za SR, som vystavoval po prvýkrát exponát Magyar díjkiegészített díjjegyes levelezőlapok használata 1900-1918 (Používanie dofrankovaných maďarských celinových lístkov 1900-1918), ktorý získal 85 bodov a zlatú medailu. Ako obyvateľ mesta Komárno/Komárom som za svoj druhý vystavený exponát s názvom Komárom vármegye postatörténet 1867-1876 (Poštová história župy Komárom 1867-1876) získal 77 bodov.

Český filatelista - rodák zo Štúrova - Peter Severín získal za exponát poštovej histórie týkajúci sa územia dnešného Slovenska s názvom Verwendung der Briefmarken und Abstempelungen der Österreichische Post auf dem Gebiet der heutigen Slowakischen Republik 1850-1867 veľkú národnú cenu výstavy s 91 bodmi a osobitnou cenou!

Česká filatelia zaznamenala okrem tohto fantastického ocenenia aj ďalšie vynikajúce výsledky: Vít Vaníček získal taktiež s 90 bodmi veľkú zlatú cenu, Milan Černík získal s 85 bodmi zlatú medailu, Jiří Sedlák získal 72 bodov a striebornú medailu, Gabriela Soukupová získala 68 bodov a striebornú medailu, Antonín Mojšl 85 bodov a zlatú medailu.

Zatiaľ nikdy sa nestalo, a to ani počas existencie Československa, aby z filatelistickej výstavy zo zahraničia obidve najvyššie ocenenia výstavy putovali na naše územie!

Pre budúci rok, keď bude Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016 v meste Szombathely, bola latka položená veľmi vysoko, no ja verím, že podobné fantastické výsledky sa nám ešte podarí získať!Krátke video zo slávnostného palmáre - cenu za Vojtech Jankoviča preberá slovenský národný komisár Péter Csicsay:Zopár fotografií zo slávnostného palmáre a prehliadky medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015:

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015


Kompletné výsledky (palmáre) medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015:

PDF dokument Palmares of the HUNFILA 2015 – TATA International Stamp Exhibition.Ďalšie informácie a fotografie z medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015 v Tate nájdete na internetovej stránke: Bélyegvilág - Filatéliai és Numizmatikai Szemle - HUNFILA Microsite

Poslať komentár

Autor: Péter Csicsay

Publikované: 25. 09. 2015 19:40
 
Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata
Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

nepriateľa nám dáva sám nepriateľ.

(Sun -c')

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.