Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)
Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011

Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011

Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011

Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011


Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
  Dojmy a stručné zhodnotenie priekopníckej 1. česko-slovenskej filatelistickej výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011 vo Vysokom Mýte (Česká republika).
   
  Autor: Vojtech Jankovič (fotografie Martin Jurkovič a OV)
Publikované: 26. 10. 2011 14:05
 


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011


Kategória výstavy: Všeobecná filatelistická výstava národná (I. stupeň) a premiéra (III. stupeň)
(Výstava mala štatút národnej výstavy, t.j. výstavy I. stupňa, pričom česká strana súbežne organizovala aj výstavu III. stupňa pre začínajúce exponáty.)

Miesto konania: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto, Česká republika.

Dátum konania: 12. - 16. októbra 2011

Členovia medzinárodnej poroty:
Predseda: Walter Müller (SČF), tajomník: Zdeněk Okáč (SČF), členovia: Miroslav Bachratý (ZSF), Július Cacka (SČF), Bedřich Helm (SČF), Vojtech Jankovič (ZSF), Václav Kopecký (SČF), Jiří Sedlák (SČF), Vít Vaníček (SČF).


"Tak a máme to za sebou!" Mohol by som si povedať ako spoluautor myšlienky zorganizovať takýto typ výstavy. Veru nebolo to ľahké, ako sa však zdá: "Dobrá vec sa podarila!". Vďaka patrí v prvom rade organizačnému výboru v čele s Petrom Fenclom a všadeprítomným Lubošom Sodomkom, ktorí do toho šli s obrovskou vervou, nadšením a skúsenosťami z organizácie predchádzajúcich výstav vo Vysokom Mýte. O ich nasadení svedčí najmä to, že výstava nemala prakticky žiadne nedostatky a pritom sa im podarilo vymyslieť a pripraviť viacero novátorských počinov:

Prvým je nepochybne netradičný formát spoločnej výstavy, kde boli vybraté reprezentatívne exponáty z oboch našich krajín, v prvom rade exponáty zamerané na našu spoločnú československú minulosť a prítomnosť – Československo a s ním súvisiace územné celky, štátne útvary a ďalšie známkové územia: Československo 1918- 1939, protektorát Čechy a Morava, Slovenský štát, Zakarpatská Ukrajina, Plebiscitné územia Tešínsko, Orava a Spiš, okupované Sudety, zábory južných hraníc Slovenska, Československo po roku 1945 a samozrejme moderná Česká republika a Slovenská republika. K výberu exponátov patrila aj voľba spoločnej medzinárodnej poroty, ktorá okrem hodnotenia všetkých exponátov vyhlásila tri exponáty v špeciálnych kategóriách:

 • Najlepší exponát výstavy venovaný Československu a súvisiacim územiam (hlasovali všetci porotcovia):
  Zdeněk Filípek – Silesia Orientale.
 • Najlepší český exponát (hlasovali slovenskí porotcovia):
  Petr Bláha – Ázerbájdžan 1919-1923.
 • Najlepší slovenský exponát (hlasovali českí porotcovia):
  František Divok – Poštovníctvo na Spiši do roku 1920.

Druhou veľmi významnou novinkou celej výstavy (a to aj v celosvetovom meradle!) bol spôsob hodnotenia. Po prvýkrát na filatelistickej výstave vystavovatelia dodali svoje exponáty nielen „naživo“ ale aj naskenované, čo umožnilo výstavnej porote vopred sa s nimi detailne oboznámiť a dôkladne sa pripraviť na živé hodnotenie. Keďže išlo o celosvetový experiment sledovaný svetovou filatelistickou federáciou FIP, skúsenosti s takýmto spôsobom hodnotenia sa vyhodnotia a pripraví sa odporúčanie pre ďalšie výstavy. Nech už bude záver akýkoľvek, takýto spôsob hodnotenia výrazne pomohol porotcom oboznámiť sa s hodnotenými exponátmi a tým znížiť riziko vzniku omylov alebo prehliadnutia významných materiálov v jednotlivých exponátoch. Zostáva ešte uviesť, že naskenované exponáty boli pre porotcov k dispozícii na neverejnej časti virtuálnej filatelistickej výstavy Exponet a exponáty tých vystavovateľov, ktorý dali súhlas boli po výstave preradené do verejnej časti Exponetu a sú k dispozícii všetkým jej návštevníkom.

Ďalšou zaujímavou novinkou bola úzka súvislosť medzi Českom a Slovenskom priamo vo Vysokom Mýte – musím povedať, že ma to veľmi príjemne prekvapilo a v pozitívnom zmysle vyrazilo dych. Vo Vysokom Mýte totižto sídlil 30. peší pluk zložený z československých legionárov, ktorý sa v rokoch 1919 a 1920 podieľal na oslobodzovaní východnej časti Slovenska - pluk má priamo vo Vysokom Mýte mohylu, na ktorej svietia názvy miest, kde padlo najviac príslušníkov pluku: Kysak a Spišská Belá. Bol by hriech nevyužiť takúto mimoriadnu zhodu okolností a tak organizačný výbor spolu s Českou poštou pripravili k výstave oficiálny poštový lístok s logami výstavy, SČF a ZSF a vyobrazením časti mohyly. A tak sme na milej inaugurácii poštového lístka priamo pri pomníku, nielen lístok slávnostne pokrstili, ale z úst riaditeľa Regionálneho múzea vo Vysokom Mýte sme sa dozvedeli aj mnoho historických faktov o bojoch pluku a jeho hrdinstve na východe Slovenska (on tam snáď bojoval osobne...).


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Úvodné slová pri mohyle 30. pešieho pluku. Zľava: Mgr. Jiří Junek - riaditeľ Regionálneho múzea vo Vysokom Mýte, Ing. Petr Fencl - predseda organizačného výboru, Ing. Miloslav Soušek - starosta Vysokého Mýta.1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Slávnostná inaugurácia oficiálneho poštového lístka a príležitostnej pečiatky s portrétom veliteľa 30. pešieho pluku plk. Beranom priamo pri mohyle v podaní Ing. Břetislava Janíka - riaditeľa odboru známková tvorba Česká pošta, s.p.
(skromný a s úsmevom na perách ako vždy...).1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Slávnostné otvorenie výstavy v priestoroch Regionálneho múzea vo Vysokom Mýte.
Vľavo: predseda SČF Walter Müller (úplne vľavo) a predseda ZSF Miroslav Ňaršík (úplne vpravo) a medzi nimi dvaja hlavní "páchatelia": Petr Fencl a Vojtech Jankovič.
Vpravo: Úvodné slová riaditeľa Poštového múzea v Prahe Ing. PhDr. Jana Galušku, ktorý okrem iného poďakoval organizátorom za možnosť vystaviť exponáty literatúry v Poštovom múzeu.


Vo výpočte zaujímavých počinov by sme mohli pokračovať (napr. výstavný katalóg ako monotematické číslo časopisu FILATELIE, internetový blog k výstave, vystavenie exponátov literatúry aj v Poštovnom múzeu v Prahe), zastavme sa však aspoň pri jednom, ktorý sa ukázal ako veľmi prínosný a mohol by založiť peknú tradíciu do budúcnosti. V sobotu 15. októbra, keď bolo na výstave najviac hostí, sa konal odborný seminár zameraný na poštovú históriu našich území a na námetovú filateliu. Počiatočné obavy, či prídu aspoň nejakí diváci, sa vytratili pri zháňaní stoličiek, ktorých aj tak nebolo dosť a dokonca na námetovom seminári sa tiesnilo v sále aj niekoľko stojacich poslucháčov. A to veru nás organizátorov, ktorí sme tiež len ľudia, poteší...


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Špičkoví slovenskí odborníci a zberatelia prednášajú na odbornom seminári:
Ondrej Földes a Miroslav Bachratý - Slovenská republika 1939-45 a jej miesto v československej filatelii
(a poslucháči sa nestačia diviť...).1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Prednáška o námetovej filatelii bola z  iného súdka, ale tiež zaujala:
Vojtech Jankovič - Aktuálne trendy v námetovej filatelii (tematické exponáty IV. generácie)
(a poslucháči sa stále divia, divia, až sa zdivia...).Zoznam a hodnotenie exponátov členov ZSF


 • Piszton Otto - Perfiny Maďarska - Trieda tradičnej filatelie
  80 bodov – Veľká pozlátená medaila
 • Píša Július - Perfiny na československých známkach 1919 - 1939, 1945 - 1954 - Trieda tradičnej filatelie
  80 bodov – Veľká pozlátená medaila
 • Rakovský Rudolf - SLOVENSKO 1939 - Výplatné známky s portrétom Andreja Hlinku - Trieda tradičnej filatelie
  80 bodov – Veľká pozlátená medaila
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 - Trieda poštovej histórie
  86 bodov – Zlatá medaila + vecná cena
 • Fekete Ladislav - Na modrých vlnách - Trieda poštovej histórie
  70 bodov – Veľká strieborná medaila
 • Jurkovič Martin - Poštová história Podkarpatskej Rusi - Trieda poštovej histórie
  76 bodov – Pozlátená medaila
 • Kosztolányi Gabriel - Poštová história Levíc - Trieda poštovej histórie
  82 bodov – Veľká pozlátená medaila
 • Csicsay Peter - Recepisy z Horného Uhorska - Trieda poštovej histórie (jednorámový exponát)
  77 bodov – Pozlátená medaila
 • Csicsay Peter - Komárom - Komárno - Poštová história jedného rozdeleného mesta 1919 - 1938 - Trieda poštovej histórie (jednorámový exponát)
  75 bodov – Pozlátená medaila
 • Sobihard Jozef - Poštové lístky so známkou T. G. Masaryk - Trieda celín
  84 bodov – Veľká pozlátená medaila
 • Jurkovič Martin - Celiny Podkarpatskej Rusi 1944 - 1945 - Trieda celín (jednorámový exponát)
  63 bodov – Strieborná medaila
 • Sobihard Jozef - Celiny s pretlačou "ČESKOSLOVENSKO" - Trieda celín (jednorámový exponát)
  75 bodov – Pozlátená medaila
 • Fekete Ladislav - Medzi nebom a zemou - Trieda aerofilatelie
  87 bodov – Zlatá medaila + vecná cena
 • Lužák Ivan - Cesty nahor - Trieda tematickej filatelie
  78 bodov – Pozlátená medaila
 • Piszton Otto - Kôň v poštovníctve - Trieda tematickej filatelie
  67 bodov – Strieborná medaila
 • Schiller David (ČR) - Výživa lidstva - Trieda tematickej filatelie
  72 bodov – Veľká strieborná medaila
 • Sopko František - Hry staré ako Matuzalem - Trieda tematickej filatelie
  74 bodov – Veľká strieborná medaila
 • Evinic Dušan - Dobytčie pasy - Trieda fiškálnej filatelie (jednorámový exponát)
  78 – bodov Pozlátená medaila
 • Floch Ľubomír a kolektív - Zväz slovenských filatelistov v zrkadle času - Pamätnica rokov 1993 - 2008 - Trieda filatelistickej literatúry
  50 bodov – Bronzová medaila
 • Slovenská pošta, a.s. - Ako začať zbierať známky - Príručka mladého filatelistu - Trieda filatelistickej literatúry
  78 bodov – Pozlátená medaila
 • Redakcia Spravodajcu ZSF - Spravodajca ZSF (ročníky 2009 + 2010) - 2008 - Trieda filatelistickej literatúry
  72 bodov – Veľká strieborná medaila
 • Kollár Štefan - Dejiny grafického dizajnu známkovej tvorby a Slovensko - Trieda filatelistickej literatúry
  73 bodov – Veľká strieborná medaila
 • Ovšonka Rastislav - Tatranské motívy na poštových známkach - Trieda filatelistickej literatúry
  76 bodov – Pozlátená medaila

Poznámka: D. Schiller je členom SČF aj ZSF - uvedený exponát vystavoval ako člen ZSF.


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Vysmiati úspešní slovenskí vystavovatelia pred svojimi exponátmi. Vľavo Jozef Sobihard s porotcom Miroslavom Bachratým, vpravo Rudolf Rakovský s porotcom Vojtechom Jankovičom.1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Ďalší vysmiaty úspešný slovenský vystavovateľ Martin Jurkovič s porotcom Miroslavom Bachratým pred svojimi dvomi exponátmi.PDF logo  Kompletný prehľad výsledkov (palmares) výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011


Všetkým vystavovateľom a prednášateľom na odbornom seminári gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a  Zväzu slovenských filatelistov.
Súvisiace články:
Súvisiace podujatia:
Ďalšie informácie, dojmy a fotografie z výstavy:

A nás teší, že portál www.postoveznamky.sk patril medzi podporovateľov tohto vskutku vydareného podujatia...


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011


Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič (fotografie Martin Jurkovič a OV)

Publikované: 26. 10. 2011 14:05
 
Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
Úspešná 1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vietor nevanie podľa želaní plachetnice. Dobrý námorník využije každý vietor, ktorý mu náhoda prinesie do plachiet.

(Vladimír Procházka)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk