Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Výstavy a exponáty:
Filatelistická výstava KOŠICE 2009 očami porotcu

Filatelistická výstava KOŠICE 2009 očami porotcu
Autor: Vojtech Jankovič, fotografie: Martin Jurkovič
Publikované: 08. 12. 2009 18:45

Postrehy predsedu výstavnej poroty pri hodnotení exponátov všeobecnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009.


Filatelistická výstava KOŠICE 2009 sa konala v dňoch 18. – 26. septembra 2009 v priestoroch Technického múzea v Košiciach. Ako výstava III. stupňa bola zameraná na prezentáciu nových exponátov a exponátov, ktoré stratili kvalifikáciu. Slúži ku cti organizátorom, ale aj filatelistom – vystavovateľom, že bolo z čoho vyberať a dokonca sa stalo, že organizačný výbor musel niektoré prihlásené exponáty odmietnuť. To je samozrejme škoda. Podľa organizátorov to bolo do značnej miery spôsobené nedostatočnými výstavnými kapacitami, ktoré sa im podarilo v priestoroch múzea získať. Tento fakt čiastočne kalil dobrý pocit z množstva zaujímavých exponátov, pretože priestory boli veľmi stiesnené a nie najlepšie osvetlené a okrem toho oddelenie mládeže bolo umiestnené na inom poschodí, takže kontinuita výstavy bola značne narušená.

Výstavná porota, ktorá pracovala v zložení: Vojtech Jankovič (predseda), Alexander Urminský (tajomník), Ivan Tvrdý (člen) a Jozef Oško (člen) (Jozef Korený sa z rodinných dôvodov ospravedlnil a KP ZSF nebola schopná pre krátkosť času nominovať za neho dostatočne kvalifikovanú náhradu), hodnotila 47 súťažných filatelistických exponátov a dva exponáty v otvorenej triede (V zmysle výstavného poriadku ZSF mala byť organizačným výborom ustanovená osobitná porota pre otvorenú triedu. K jej ustanoveniu neprišlo, preto výstavná porota určila dvoch členov, ktorí exponáty ohodnotili. Tieto boli vystavené a ohodnotené v trezore, hodnotenie nie je zaradené v protokole výstavnej poroty ale formou samostatných vyjadrení.).

Z pohľadu početnosti by sa teda mohlo zdať, že filatelia na Slovensku má rastúcu tendenciu. Z hľadiska kvality už nemôžeme byť takí optimisti, pretože viacero nových exponátov obsahovalo nedostatky príznačné pre začínajúcich vystavovateľov a druhá veľká časť boli staršie exponáty, ktoré stratili kvalifikáciu, ale v ktorých za dobu ich nevystavenia autori neurobili prakticky žiadne alebo len drobné zmeny.

Toľko všeobecná charakteristika exponátov, pozrime sa na ne teraz z pohľadu jednotlivých námetových tried.


Trieda tradičnej filatelie


V tejto triede boli hodnotené 4 exponáty, medzi ktorými vynikol nový exponát Rudolf Rakovský - Slovensko 1939, známky s portrétom Andreja Hlinku. Tento exponát značne prevyšoval nielen exponáty v tejto triede ale aj všetky ostatné exponáty na výstave. Výstavná porota mu udelila hlavnú cenu a blahoželanie poroty za vynikajúce spracovanie a výskum a navrhuje vedeniu ZSF, aby tento exponát využilo na propagáciu filatelie, ako ukážku vynikajúco spracovaného exponátu s mimoriadne kvalitnou prezentáciou.


Kosice 2009
 
  Záber zo slávnostného odovzdávania cien (palmares): Predseda OV prof. Imrich Maraček (prvý vľavo) a podpredseda OV výstavy prof. Alexander Bárd (v strede) odovzdávajú cenu výstavy Rudolfovi Rakovskému (v pozadí člen OV Viliam Gaál).  
 

Ďalším zaujímavým exponátom v tejto triede bol exponát J. Píša - Perfiny na československých známkach, ktorý bol preradený z triedy poštovej histórie. Tento exponát má svoju nespornú kvalitu najmä vďaka zaujímavému materiálu. Výstavná porota ho posúdila ako nový exponát, i keď zvažovala, či ide skutočne o nový exponát alebo o už v poradí niekoľký exponát na rovnakú tému len s minimálnou variáciou materiálu a názvu. Dôvodom je veľká obsahová podobnosť doteraz prezentovaných exponátov J. Píšu venovaných perfinom.
(Po výstave som ako predseda poroty dostal od J. Píšu vysvetľujúci list, v ktorom ma upozorňuje na skutočnosť, že ide o skutočne nový a z jeho pohľadu výnimočný exponát, v ktorom sa mu po 65 rokoch zbierania perfinov z nášho územia, podarilo vystaviť perfiny len na známkach Československa. Z tohto pohľadu, ktorý nám ako výstavnej porote unikol, je jeho nový exponát výnimočný a zostáva veriť, že bude úspešne pokračovať na ďalších výstavách.)

Týmto sa J. Píšovi ospravedlňujem za predchádzajúce vyjadrenia, ktoré vyplývali z mojich neúplných znalostí celej problematiky a ktoré mohli byť chápané ako kritika jeho vynikajúcich zberateľských a vystavovateľských aktivít. Verím, že moje ospravedlnenie prijme a naďalej zostane zapáleným zberateľom a vystavovateľom.

Ďalšími exponátmi boli dva „tradičné“ z dielne O. Gáťu: Otto Gáťa - Slovensko 1939 – 1945 a Otto Gáťa - Ostrov Man, ktoré však už niekoľko rokov neboli nijako upravované. Zostáva veriť, že po získaní kvalifikácie ich autor výrazne upraví a kvalitatívne posunie vpred.


Trieda poštovej histórie


V tejto triede bolo hodnotených 7 exponátov, medzi ktorými vynikol nový exponát Martin Jurkovič - Poštová história Podkarpatskej Rusi a prepracované staršie exponáty Štefan Sulo - Čaro starých podacích lístkov a Martin Bačkor - Rakúsko-Uhorská poľná pošta 1914 – 1918. Všetky tri príjemne potešili svojim spracovaním a zaujímavým materiálom a zostáva veriť, že získané ocenenie bude pre vystavovateľov vzpruhou do ich ďalšieho rozvoja. Ďalšie tri exponáty sa tiež kvalifikovali na vyšší typ výstav, potešili najmä dva venované modernej poštovej prevádzke: Miroslav Bachratý - Rekomandačné pečiatky Slovenskej pošty 1992 – 2000 a Pavol Rusnačko - Listové zásielky 1. triedy na Slovensku po 31. 12. 2001. Oba ukázali, že aj z moderného materiálu sa dá dôkladným štúdiom a zaradením nie bežných dokladov poštovej prevádzky vybudovať zaujímavý exponát. Tretím exponátom s kvalifikáciou je: Hubert Dobál - Zakarpatská Ukrajina v poštovej histórii.


Trieda aerofilatelie


V tejto triede bol hodnotený len jeden exponát Hubert Dobál - Odoslané z a do Holandska, Východnej a Západnej Indie. Autor v ňom ukázal zaujímavé poštové doklady leteckej pošty.


Trieda námetovej (tematickej) filatelie


V námetovej triede bolo hodnotených 7 exponátov. Žiaľ, až na jednu výnimku, žiadny nedosiahol mimoriadnu úroveň. Väčšina exponátov vykazovala bežné začiatočnícke nedostatky, vystavovatelia budú musieť „zabrať“, aby sa exponáty dostali na vyššie medailové priečky a na vyššie typy výstav. V tejto triede chýbali dva pôvodne prihlásené exponáty: Patrik Rovný - Nie je list ako list a Štefan Slanička - Dobytie vzduchu. Je to škoda, pri súčasnom minimálnom počte výstav, sa ďalšia príležitosť vystaviť nové exponáty tak skoro nenaskytne.

Spomínanú výnimku tvoril „starý známy“ a niekoľko rokov vôbec nezmenený exponát Otto Gáťa - Pošta v dejinách Európy, ktorý profitoval z kvalitného filatelistického materiálu, no pokrivkával v tematickom spracovaní a rozvinutí témy. Jedným z dôvodov je, že exponát "morálne" zastaral, pretože nebol dlhú dobu vôbec upravovaný, čo je u námetového exponátu zvlášť viditeľné (odhadujem, že plán a koncepcia tohto exponátu majú minimálne 20 rokov). Zostáva veriť, že autor si tieto fakty uvedomí a vskutku zaujímavý materiál pretaví do exponátu s omnoho vyšším bodovým aj medailovým umiestnením.

V tejto triede chýbali dva pôvodne prihlásené exponáty: Patrik Rovný - Nie je list ako list a Štefan Slanička - Dobytie vzduchu. Je to škoda, ďalšia príležitosť vystaviť nové exponáty sa tak skoro nenaskytne.


Trieda mládeže


Trieda mládeže, ako sa stalo už pravidlom, vykazuje dlhodobú stagnáciu, čo je spôsobené nedostatkom kvalitných filatelistických vedúcich a hlavne nezáujmom mladých trvalejšie sa venovať filatelii. Na druhej strane treba priznať, že sa objavilo niekoľko exponátov so zaujímavým námetom, ktorý sa pri postupnom budovaní môže premeniť na kvalitný exponát (Radoslav Bečár - Pes priateľ a pomocník, Nora Mlynáriková - Pes, Martina Brtošová - Oheň – požiar, Lukáš Oško - História parnej lokomotívy, Anetka Glasová – Huby, Peter Jurík – Majstrovstvá sveta vo futbale). Medzi najzaujímavejšie a najprepracovanejšie patril exponát Natália Babincová - Lastúrniky a ulitníky – zaujímavá téma, dobré znalosti a spracovanie. Jedným dychom však treba dodať, že spracovanie tohto exponátu naznačovalo výrazné zapojenie dospelého, ktoré odporúčame v budúcnosti zredukovať.

Samostatnú kapitolu v tejto kategórii tvorí exponát: Andrej Lovász - Denné ručné pečiatky nitrianskych pôšt. Ide o regionálny poštovo-historický exponát, ktorý ukazuje ako možno z dostupného materiálu postaviť exponát, ktorý zaujme a ukazuje vystavovateľove znalosti. Podľa môjho názoru, toto je smer, ktorým by sa mala mládežnícka filatelia vydať.

Držme mladým palce, aby vytrvali a úspešne napredovali!


Trieda filatelistickej literatúry


V tejto triede boli hodnotené 4 exponáty rozdielnej obsahovej aj grafickej kvality. Za najhodnotnejší exponát bola vyhlásená knižná publikácia Rastislav Ovšonka - Tatranské motívy na poštových známkach, nie tak ani pre svoju obsahovú časť ale hlavne ako vynikajúca propagačná publikácia. Svoje nesporné kvality má príručka Miroslav Bachratý - Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte, ktorá odborným no pritom veľmi zrozumiteľným spôsobom približuje použitie tradičného poštovo-historického materiálu v námetových exponátoch. Ďalšie dve publikácie ZKF VR Košice, Dušan Evinic - Košice vo filatelii č. 18 a 19 a ZSF KF 54-01, Alexander Bárd - Zborník vedeckej konferencie “Poštová história štátov stredoeurópskeho regiónu” približujú bohatý filatelistický život v Košiciach, ktorý možno tomuto Európskemu hlavnému mestu kultúry 2013 len závidieť (a inšpirovať sa ním).


Trieda jednorámových exponátov


V tejto triede bolo hodnotených 8 exponátov rozdielnej kvality. Vynikajúcu úroveň dosiahli oba jednorámové exponáty barda slovenskej filatelie: Alexander Bárd - Špecializácia výplatnej známky “Bratislavský hradný vrch” a Alexander Bárd - Špecializácia známky “Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom”, v ktorých autor ukázal možnosti hlbokej špecializácie moderných slovenských známok. Medzi ďalšie veľmi dobré exponáty môžeme zaradiť exponát fiškálnej filatelie: Dušan Evinic - Dobytčie pasy a exponát celín Martin Jurkovič - Celiny Podkarpatskej Rusi 1944 - 1945. Oba priniesli pohľad na doteraz samostatne nevystavené objekty zberateľského záujmu. Exponát Dušan Letko - Výplatné odtlačky pošty Nitra ukázal dobrý začiatok do tzv. regionálnej poštovej histórie - opäť nasledovaniahodný príklad exponátu venovanému výskumu a prezentácii relatívne moderného filatelistického materiálu.


Kosice 2009
 
  Záber zo slávnostného odovzdávania cien (palmares): Predseda OV prof. Imrich Maraček (prvý vľavo) a podpredseda OV výstavy prof. Alexander Bárd (v strede) odovzdávajú cenu Dušanovi Evinicovi (v pozadí člen OV Viliam Gaál).  
 

Druhú skupinu exponátov v tejto triede tvorili 3 jednorámové námetové exponáty, ktoré, žiaľ, nedosiahli úroveň vyššie uvedených "súperov" a zaostali za očakávaním aj možnosťami, ktoré zvolené témy poskytujú. Okrem výberu veľmi širokej témy a neujasnenej koncepcie, vystavovatelia použili veľmi moderný a málo rôznorodý materiál, čo sa negatívne odzrkadlilo aj v hodnotení. Opäť sa ukázalo, že urobiť jednorámový námetový exponát je veľmi ťažké, ak nie nemožné. Aj táto výstava potvrdila môj názor, že dobrý jednorámový námetový exponát môže urobiť len a len skúsený zberateľ a vystavovateľ, ktorý dokonale pozná svoju tému a preto dokáže vhodne zvoliť dostatočne úzky námet vhodný na jeden rám a na tomto ráme ho logicky a vyčerpávajúco spracovať.Záverečné zhodnotenie


Filatelistickú výstavu KOŠICE 2009 hodnotím celkovo ako veľmi úspešné podujatie, ktoré prinieslo niekoľko veľmi zaujímavých a kvalitných exponátov (tradičná filatelia, poštová história), s miernymi rezervami v úrovni mládežníckych exponátov a trochu prekvapivo aj v úrovni exponátov v námetovej triede. Pozitívne hodnotím miesto výstavy na košickej pešej zóne (s už vyjadrenými výhradami k umiestneniu výstavy v dvoch od seba oddelených nie práve najvyhovujúcejších priestoroch), bohatú propagáciu a starostlivosť organizátorov.
Košickým filatelistom a organizátorom patrí vďaka za zorganizovanie úspešnej výstavy, pritiahnutie veľkého množstva nových aj starších exponátov, prípravu veľkého množstva zaujímavých vecných cien a nesmieme zabudnúť ani na viacero zaujímavých sprievodných podujatí za účastí vysokých hodnostárov mesta a akademickej obce (napríklad odborný vedecký seminár Veterinárna medicína, farmácia, biotechnológia a ochrana životného prostredia vo filatelii v Košiciach).


Na záver pripájame zopár ďalších fotografií zo slávnostného palmares. Autorom uvedených fotografií je úspešný vystavovateľ Martin Jurkovič:


Kosice 2009
 

Kosice 2009
 

Kosice 2009
 

Kosice 2009
 

Kosice 2009
 
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov