Author: Ing. Martin Jurkovič

List of articles:


Philatelic Exhibition KOŠICE 2009 by the juror`s eyes (08.12.2009)

Postrehy predsedu výstavnej poroty pri hodnotení exponátov všeobecnej filatelistickej výstavy III. stupňa KOŠICE 2009

Alex Popovych: Uzhgorod on postmarks 1813-2010) (the review) (19.08.2011)

A short review of a pioneering postal history publication from the Carpathian Ruthenia region

Postage stamp territories - Where was born the issue of postage stamps known as the Uzhgorod overprint (26.08.2011)

Reportáž zo zaujímavého putovania po stopách tlačiarní zodpovedných za vzácne "Užhorodské pretlače".

Successful first Czech-Slovak Philatelic Exhibition VYSOKÉ MYTO 2011 (26.10.2011)

Impressions and a brief assessment of the pioneering first Czech-Slovak Philatelic Exhibition VYSOKÉ MYTO 2011 in Vysoke Myto (Czech Republic).

HUNFILA 2014 - Historical success of Slovak philately (27.05.2014)

Správa slovenského komisára výstavy HUNFILA 2014 o historickom úspechu exponátov slovenských vystavovateľov.

International Philatelic Exhibition SALON DU TIMBRE 2012 and the participation of Slovak Philatelists (03.07.2012)

Picture overview of the International Philatelic exhibition SALON DU TIMBRE 2012 in Paris, focusing on the participation of Slovak Philatelists.

()All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists