Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

31. 05. 2020

Philatelic literature:
Alex Popovych: Chust a Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (Khust and Uzhgorod on postmarks 1813-2010) (the review)

Alex Popovych: Chust a Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (Khust and Uzhgorod on postmarks 1813-2010) (the review)
Author: Martin Jurkovič, Michal Zika
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 19. 08. 2011 15:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátka recenzia priekopníckej poštovo-historickej publikácie s oblasti Podkarpatskej Rusi.Alex Popovič (Oleksander Popovič):
Užhorod na poštových pečiatkach 1813 - 2010 (Uzhgorod on Postmarks 1813 - 2010)

Rok vydania: 2011
Vydavateľ: O. Bykov
Náklad: 50 ks
Texty v ukrajinčine a angličtine

Brožovaná plnofarebná publikácia prináša na 82 stranách všetky známe pečiatky Užhorodu z literatúry, ale predovšetkým z autorovej vlastnej bohatej zberateľskej a bádateľskej činnosti.

Jednotlivé kapitoly sú rozdelené podľa poštových správ, pod ktoré Užhorod v tom - ktorom období patril, od najstarších dôb až po súčasnosť: rakúska, uhorská, československá, maďarská, autonómna karpatsko-ukrajinská, sovietská a napokon ukrajinská - pod všetky tieto poštové správy mesto patrilo za posledných 150 rokov, čo zvyšuje zberateľskú atraktivitu tohto regiónu, i keď pre samotných obyvateľov to zrejme tak "atraktívne" nebolo.

V publikácii nájdeme popri reprodukcii denných pečiatok, rekomandačných nálepiek, vlakových pečiatok a ÚPŽ z kurzov, prechádzajúcich Užhorodom, aj kašety vojenských jednotiek poľnej pošty, ktoré v meste sídlili, strojové propagačné, príležitostné, úradné pečiatky a OVS.

Alex Popovych: Chust a Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (recenzia) 

Poslednú časť publikácie tvoria reprodukcie vzácnych celistvostí, vrátane troch "negatívnych" červených pečiatok a vzácnych celistvostí z roku 1944. A ako bonbónik na záver: Niekoľko reprodukcií vlastných maľovaných obrázkov Huklivého z ruky samotného autora.

Hoci sa môže stať, že sa zberateľom ešte nejakú pečiatku podarí doplniť (veď prekvapenia v poštovej histórii sú práve odmenou za bádateľskú činnosť), autor odviedol - podobne ako v predošlej publikácii o pečiatkach Chustu - Chust na poštových pečiatkách 1839 - 2010 - poctivú mravenčiu prácu, za čo mu patrí vďaka celej zberateľskej obce tejto oblasti.

Alex Popovych: Chust a Užhorod na poštových pečiatkach 1813-2010 (recenzia)V prípade záujmu o uvedené knižné publikácie kontaktujte priamo Michala Ziku.Author: Martin Jurkovič

Author: Michal Zika

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists