Publishing of the Monograph of Stamps of Slovakia 1939 to 1945

Information about the publishing of the long-awaited two-part monograph Ondrej Földes: Monographs of stamps of Slovakia 1939 to 1945 and the possibility of ordering it.

26. 01. 2023

Exhibitions and exhibits:
News on the virtual exhibition EXPONET - June 2011

News on the virtual exhibition EXPONET - June 2011
Author: Josef Šolc
Source: www.stamps.cz
Published: 15. 11. 2011 01:44

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New exhibits placed into the virtual exhibition EXPONET in June 2011.Thakkar Maulik (India): Usage of the 1948 Gandhi Memorial Issues


Číslo 684 obsadil Thakkar Maulik z indické Bombaje exponátem Použití Gándího pamětní emise 1948. Na ploše jednoho rámu představuje použití známé emise vydané 15. srpna 1948 k prvnímu výročí nezávislosti Indie (tehdy ještě součásti britského Společenství národů). Je zřejmé, že autor vlastní rozsáhlou sbírku, z níž vybral co nejpestřejší použití Gándího emise na celistvostech obyčejných i doporučených, letecké a lodní pošty, ve službách diplomacie, na telegramech (koncesích), ukázal i příklad cenzury atd. Tento malý přečin proti exaktním pravidlům pro jednorámové exponáty vystavovateli rádi promineme, už vhledem k promyšlenému popisu, uvádějícímu pozorovatele i do nejstarší historie každé služby, která je na listě představena. Exponát, zajímavý i perfektní úpravou, může být pro mnohého poštovního historika inspirací.

Filatelistický exponát Usage of the 1948 Gandhi Memorial Issues
 


Stefan Petriuk (Nemecko): Polnische Post bis 1875 / Republik Polen 1764 - 1795 / Königreich Polen 1815 - 1915


Polská pošta do roku 1875 (č. 685) Stefana Petriuka z Německa. Téměř 10–rámový exponát patří k základním pilířům složité poštovní historie Polska. Použité instruktivní i originální mapy této rozlehlé země mezi dvěma velmocemi jsou nezbytné pro pochopení všech proměn politické situace, odrážejících se v poštovnictví. Zkušený autor postupuje systematicky od prvního poštovního razítka z roku 1764 až do roku 1875. Polské království bylo ruskou provincií a podléhalo ruskému poštovnímu ředitelství s odpovídajícími poštovními známkami a službami (do 1918).

Filatelistický exponát Polnische Post bis 1875 / Republik Polen 1764 - 1795 / Königreich Polen 1815 - 1915   Filatelistický exponát Polnische Post bis 1875 / Republik Polen 1764 - 1795 / Königreich Polen 1815 - 1915
 


Stefan Petriuk (Nemecko): Post at West Poland 1919 - 1920


Stejný vystavovatel pokračuje exponátem čís. 686 s názvem Pošta v Západním Polsku 1919–1920. Představuje zde společné používání polských a německých známek v tomto nárazníkovém regionu, táhnoucímu se od Gdyně na Baltu přes Poznaň až téměř k Wroclawi. Osmirámový exponát ze vzácně dochovaného materiálu je popsán německy a polsky.

Filatelistický exponát Post at West Poland 1919 - 1920   Filatelistický exponát Post at West Poland 1919 - 1920
 


Stefan Petriuk (Nemecko): Die Postzensur in Polen in den Jahren 1918 - 1939


A do třetice exponát téhož autora (č. 687) – Vojenská cenzura korespondence v Polsku v meziválečném období 1918–1939. V tomto časovém rozmezí Poláci válčili se sovětským Ruskem, s Ukrajinou, usilovali mimo jiné o Těšínsko a změnu hranic v Tatrách, atd. To vše se bohatě odráželo ve vojenské cenzuře korespondence, zvláště v letech 1918–1922. Autor exponát rozdělil do sedmi oddílů, mapujících základní konflikty, které provázely Polsko ve sledovaném období. Při rozsahu 27 výstavních ploch (!) se bližší popis exponátu vymyká našim prostorovým možnostem, ovšem o to více stojí za prohlédnutí. A ještě doporučení: kliknutím na polskou vlajku, kterou vidíme v záhlaví titulního listu, zaměníme německy psaný úvodní text za polský. Platí to i pro exponát čís. 686.

Filatelistický exponát Die Postzensur in Polen in den Jahren 1918 - 1939   Filatelistický exponát Die Postzensur in Polen in den Jahren 1918 - 1939
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Author: Josef Šolc

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists